Design denmark

Ddebat: Design kan hjælpe den nye regering i mål

Henrik Weiglin_DesigndenmarkAf Henrik Weiglin, vicedirektør i Design denmark (Dd)

Så fik vi en ny trekløverregering og et nyt regeringsgrundlag. Desværre for designbranchen indeholder det nye regeringsgrundlag ikke mange linjer om de kreative erhverv, herunder designfeltet, som jo ellers er ’det nye sort’ i brede dele af erhvervslivet og i den offentlige debat.

Lad os gribe de nye muligheder
Mærkeligt som ordet ”design” faktisk glimrer ved sit fravær, når nu størstedelen af grundlaget handler om innovation, vækst og arbejdspladser. For i virkeligheden kan alle disse ambitioner bedst udfoldes gennem en systematisk brug af designmetoder og –løsninger, uanset om det er private eller offentlige markedsaktører, eller for den sags skyld en kombination. Og det er uagtet, om det gælder jobskabelse, grøn omstilling, innovation eller brug af nye teknologier.

Det afgørende er at skabe partnerskaber og synliggøre og dokumentere, hvordan design bidrager til vækst og innovation og skaber mærkbart bedre løsninger og produkter til gavn for udøvere og brugere.

Det er her vi vil byde ind og er klar til at hjælpe regeringen med at nå i mål. Vi arbejder for at fremme tværfaglige samarbejder og kanalisere viden og innovation fra kreative designvirksomheder over i det øvrige erhvervsliv – fx i regi af klyngeinitiativet Business by Design i Region Midtjylland, og i det landsdækkende partnerskab PLUS sammen med Dansk Industri, DTU og Dansk Design Center. Regeringen gør klogt i at tage de meget lovende resultater i disse initiativer seriøst og tænke endnu mere i rammer, der lader designere og designrådgivere komme til, når der skal løses innovationsudfordringer i virksomhederne.

Iværksætteri, innovation og disruption
Netop når det gælder innovationsudfordringer, er der flere interessante tanker i grundlaget – især når vi ser på rammerne for små og mellemstore virksomheder. Det gælder lettelse af afgifter, mindre bureaukrati, fokus på deleøkonomi og endnu bedre forhold for iværksættere. Der nedsættes et iværksætterpanel, hvor vi fra Design denmarks side forventer at kunne bidrage betydeligt. Det er vigtigt for os, at fx mulighederne for at starte ny virksomhed er så gode og smidige som muligt.

Et andet positivt fokus hos regeringen, ser vi i digitalisering og innovation. Også her skal vi så mange steder som overhovedet muligt agitere for anvendelsen af designmetoder, for at sikre bedre løsninger for brugere og borgere.

Regeringen vil oprette et ”disruptionråd”, hvor arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministre skal drøfte og analysere fremtidens arbejdsmarked. Designbranchen er en naturlig bidragsyder til sådant råd – igen er det vores opfattelse, at designtænkning er afgørende  for relevante løsninger og svar på fremtidens udfordringer.

Uddannelse og forskning
På uddannelsesområdet er situationen mere speget. På den ene side støtter vi et øget fokus på forskning og videregående uddannelser, men på den anden side, ser vi en forkert prioritering af grundlaget for den kreative industri, nemlig designuddannelserne. Vi anser det for at være helt afgørende, at Danmark har en højt specialiseret uddannelsessektor – den er grundlaget for, at vi som nation kan bevare vores globale førerposition på designområdet. Derfor vil vi konkret foreslå, at man opprioriterer de kreative uddannelser igen og tilbageruller dimensioneringen af dem. Vi skylder hinanden at satse på vores fremtid og på det kreative felt, der løser morgendagens udfordringer inden for velfærds- og borgerservice, vand, klimateknologi, farma og medico.

Så selvom de kreative erhverv og design ikke i skrivende stund har fået den ønskede plads i regeringens nedfældede målsætningsskriv, er vi alligevel optimistiske; vi har blikket stift rettet mod alle de muligheder, der ligger foran os og vores medlemmer. Regeringen skal se mod designbranchen, for det er her, der er hjælp til facilitering af forandringsprocesser, oplysning, og konkrete designløsninger. Og det glæder vi os til at hjælpe den med.