Design denmark

Designfaglige indsigter fra medlemsevent på Christiansborg

Designfaglige indsigter fra medlemsevent på Christiansborg

I Design denmark arbejder entusiastiske medlemmer med aktiviteter inden for forskellige projektgrupper, der på mangfoldig vis inddrager og videndeler blandt medlemmerne. En af disse aktivitetsgrupper har netop afsluttet et succesfuldt debatarrangement på Christansborg: “Designfaglighed, der gør en forskel”. Her får du de vigtigste take aways fra arrangementet.

Omkring 40 designere og andre kreative var mødt op den 7. november i Alternativets grupperum på Christiansborg for at diskutere, hvilken værdi designprocesser og -kompetencer skaber inden for så forskellige områder som politik, hjælpearbejde og ledelsesudvikling.

Tre designprofiler – Rasmus Nordqvist, folketingsmedlem for Alternativet, Kirstine Hanghøj, konsulent med speciale innovationsprocesser, kultur- og ledelsesforandring og Tim Jespersgaard, Customer Experience Manager hos Folkekirkens Nødhjælp – gav hvert sit bud på, hvordan design skaber forandring og innovation på mange niveauer i samfundet.

Arrangementet kastede lys over forskellige designmetoder og -discipliner og blev også en samtale om, hvilket fælles sprog, der kan indkapsle et bredt designfelt og skabe en fælles ramme for design som værdiskaber.

Følgende pointer om arbejdet som designer kom på bordet:

– Om designerens rolle

 • Designeren iagttager virkeligheder og tager afsæt i det, der er
 • Stiller spørgsmål til, hvorfor du gør, som du gør
 • Designeren taler modtagerens sprog
 • Designeren skaber sammenhænge, når flere fagligheder er samlet
 • Designeren er ydmyg overfor hvor resultatet ender og tager fagligheden på sig
 • Designeren opererer i et felt, hvor slutproduktet ikke er givet
 • Designeren kan indgå i nye sammenhænge med brug af sit fag
 • Designeren er empatisk og god til at sætte sig i andres sted
 • Designeren kan strukturere komplekse problemstillinger
 • Designerne har metoder til at bryde udfordinger op i delelementer og sætte disse sammen på nye måder via ‘mapping’ som metode

Kirstine Hanghøj om “Hvad kan designfaget bruges til i 2017?”

Rasmus Nordquist om “Hvad er det design gør, og kan forventes at gøre i fremtiden?”

– Om designmetode og -branche

 • Der er ikke nogen sandhed, før den er blevet afprøvet
 • Design kan bruges som politisk værktøj
 • Verden består af mere og mere komplekse problemstillinger, og vi har derfor brug for designmetoder til at løse verdens udfordringer med
 • Designbranchen skal positionere sig – men hvad og hvem er designbranchen egentlig?
 • Vi kan sammen udvikle et ‘designalfabet’

Tim Jespersgaard om “Hvordan skaber designeren værdi?”

Vil du vide mere?
Har du lyst til at indgå i Design denmarks aktivitetsudvalg og arbejde videre med problemstillingerne fra dette designfaglige og andre lignende events, kan du gøre det som medlem af Design denmark. Læs om medlemsfordele og indmeldelse her.

Aktivitetsudvalgets vision
Vi vil lave Design denmark-arrangementer, der udvider horisonten og får diskuteret designerens rolle. Vi vil synliggøre, hvem medlemmerne er og skabe stærkere personlige bånd.
Vi vil skabe rammer for gode netværk, der giver en god følelse af fællesskab/community – på tværs af faggrupperne.
Vi ser styrke i partnerskaber. Vi ønsker ikke bare at underholde, men opfordrer til diskussion, inddragelse og aktivitet.