Design denmark

360 Grader Prisen, 2017: Pitch og vind

Er du iværksætter eller forretningsmand/kvinde, og har du mod på at pitche din forretningside for et publikum og en jury?

Så er det nu, du skal melde dig til 360 Grader Prisen, med mulighed for at vinde et års partnerskab hos Green Network (for startups) eller et certificeringsforløb hos Sustainable Business Partner (for etablerede virksomheder).

360 Grader Prisen hylder virksomheder, som arbejder i krydsfeltet mellem profit og skalerbarhed, nyskabelse, bæredygtighed og effekt. Prisen uddeles den 19. september af Dansk Erhverv, Green Network og Dansk Initiativ for Etisk Handel. Deadline for indstilliing er søndag den 27. august.

Sådan kommer du i betragtning til prisen
For at komme i betragtning til 360 Grader Prisen, skal din forretningside eller -tiltag opfylde følgende betingelser:

  • Profitabilitet og skalerbarhed. Indtjeningspotentiale og skalerbarhed, også gerne internationalt.
  • Nyskabende. Ny teknologi og digitalisering skal indgå i forretningsideen- eller tiltaget.
  • Fokus på bæredygtighed og effekt. Ideen eller tiltaget skal være bæredygtig(t) og løse en eller flere udfordringer, vi som samfund står overfor. Fx i forhold til FN’s 17 verdensmål.

De to bedste pitches præmieres i kategorien startup og etableret virksomhed.

Juryen
Juryen består af toneangivende aktører i dansk erhvervsliv, som repræsenterer forskellige indgangsvinkler til at vurdere finalisterne:

  • Ilse Jacobsen, indehaver, Ilse Jacobsen Hornbæk
  • Troels Børrild, politisk rådgiver, Mellemfolkeligt Samvirke
  • Steffen Blauenfelt, direktør, Dis-Play
  • Øvrige jurymedlemmer, TBC

Præmierne
Startup-virksomheden præmieres med et årspartnerskab hos Green Network, som giver adgang til specialistviden og rådgivning, netværk og partnerydelser til at opbygge CSR-kompetencer og løsninger.

Den etablerede virksomhed præmieres med et certificeringsforløb mhp. at blive certificeret Sustainable Business Partner. Med certificeringen kan virksomheder demonstrere et ansvarligt forretningsdrevet samfundsansvar inden for områderne miljø, arbejdsmiljø, socialt engagement, økonomi, ressourceeffektivitet samt forretningsetik.

Begge vindere præmieres også med 1:1-rådgivningssession med et jurymedlem.

Ansoegningsskema -360 Grader Prisen

Udfyld ansøgningsskemaet med en begrundelse for, hvorfor du skal vinde, og send det til Morten Lehman, CSR-chef, Dansk Erhverv mle@danskerhverv.dk med emnefeltet ”Vi når 360 grader rundt”.

 

20170919

Kommende arrangementer