Design denmark

Generalister inden for smart city, Københavns Kommune

Vil du være med til at udvikle den intelligente by? Københavns Kommune søger tre skarpe generalister (midlertidige stillinger) inden for smart city.

Opgaven
København vil være en af verdens bedste byer at leve i. For at understøtte dette mål, søger vi så hurtigt som muligt tre stærke profiler, som frem til udgangen af 2018 vil arbejde med at få data og teknologi til at gå hånd i hånd med byudvikling.
Vi tilbyder en unik mulighed for at arbejde med innovative virksomheder fra hele verden og de dygtigste forskere omkring morgendagens byløsninger. Som kollega får du rig mulighed for at præge Copenhagen Solutions Lab (CSL), som er Københavns Kommunes tværgående udviklingsenhed for smart city.

Som en integreret del af forvaltningen skal CSL bygge bro til kommunens faglige enheder og bidrage til opfyldelsen af kommunens ambitiøse målsætninger. Samtidig skal enheden række ud til eksterne partnere og skabe innovative samarbejder med universiteter og private virksomheder for at finde nye løsninger.

Programkoordinatoren
Den første profil vi søger er en skarp og ambitiøs programkoordinator, som kan understøtte og udvide vores eksisterende portefølje af tunge smart city-projekter i tæt dialog med forvaltningerne. Personen formår at tænke brugerorienteret frem for at lade sig rive med af teknologibegejstring, og er garant for, at vi er de absolut bedste til at forstå og understøtte de faglige chefer og forretningen.

 • har minimum fem års erfaring i at arbejde med innovation i eller sammen med den offentlige sektor
 • er virkelig dygtig til at opbygge og vedligeholde relationer til de interne interessenter og løbende identificere deres behov
 • har blik for at arbejde på tværs i porteføljen af projekter og løbende sikre, at de er værdiskabende for forretningen og har den ønskede effekt
 • forstår dynamikken i offentlig-private partnerskaber til fingerspidserne og kan inddrage markedet i at løse komplekse problemstillinger
 • er interesseret i at være en bærende kraft i den videre strategiske udvikling af Copenhagen Solutions Lab.

Forretningsudvikleren
Den anden profil er en højtflyvende og stærkt eksekverende forretningsudvikler med stor erfaring i finansiering, opstart og styring af komplekse smart city-projekter. Personen skal opdyrke nye samarbejds- og finansieringsmuligheder i relation til CSLs to-årige handlingsplan og har særligt fokus på de eksterne relationer.

 • har minimum fem års erfaring med at etablere nye projekter og tilhørende finansiering indenfor smart city-området
 • kan begå sig internationalt og herunder ift. EU-kommissionen og på dette niveau etablere og vedligeholde relationer samt opdyrke nye projektmuligheder
 • er stand i til at forstå og sammentænke kommunale behov med den nyeste teknologiske udvikling inden for emner som big data, block chain mv.
 • er interesseret i at være en bærende kraft i den videre strategiske udvikling af Copenhagen Solutions Lab.

Udviklingskonsulenten
Den tredje profil er en udviklingskonsulent med erfaring i opstart og styring af komplekse smart city-projekter. Personen skal understøtte innovationsprojekter inden for Copenhagen Solutions Labs to-årige handlingsplan i samarbejde med kommunens forvaltninger, virksomheder og vidensinstitutioner. Derudover skal personen understøtte en række af Copenhagen Solutions Labs øvrige projekter.

 • er nyuddannet eller med et par års erfaring og har dokumenteret erfaring med at drive og udvikle dataprojekter indenfor smart city-området
 • forstår hvad der kendetegner vellykkede løsninger både på et teknisk og et samfundsmæssigt plan
 • er stand i til at bevæge sig ubesværet i spændingsfeltet imellem politiske ønsker, teknologiske muligheder og borgernære løsninger.

Hvem er vi?
Copenhagen Solutions Lab koordinerer Københavns arbejde med smart city. Vi arbejder på tværs af kommunens forvaltninger og i partnerskab med erhvervsliv, universiteter og borgere for at udvikle løsninger til fremtidens grønne by. Copenhagen Solutions Lab er en del af enheden Kommunal Udvikling i Center for Bydækkende Strategier under Teknik- og Miljøforvaltningen.

Vi tilbyder
Du kan være med til, at:

 • sætte en ny dagsorden for, hvordan byudvikling kan understøttes af data og teknologi
 • arbejde i tætte partnerskaber med de globale frontløbere inden for smart city
 • drive et engageret og ekspansivt lab, som har et meget stort udviklingspotentiale.

De fysiske rammer betyder også noget. Derfor holder vi til dagligt til i BLOXHUB i Fæstningens Materialgård, som er en ny innovations- og væksthub inden for arkitektur, design, byggeri og byudvikling. Her får du rig mulighed for at møde andre organisationer og fagligheder, der arbejder med samme dagsorden. Alle tre stillinger løber frem til udgangen af 2018 med mulighed for forlængelse. Angiv i din overskrift, hvilken af de tre stillinger du søger.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingerne er med ansættelse hurtigst muligt.

Vedhæft dit cv i Word- eller PDF-format. Øvrige relevante dokumenter kan du medbringe ved en eventuel samtale.

Spørgsmål?
Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte programleder for Copenhagen Solutions Lab Marius Sylvestersen på 2193 6520. Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen på www.kk.dk, www.tmf.kk.dk og www.cphsolutionslab.dk.

Søg stillingen via dette link senest mandag den 22. maj 2017.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Der er 3 ledige stillinger