Design denmark

Praktikant til INNOBA

Vil du være med til at hjælpe Danmarks førende offentlige og private virksomheder med innovation?

INNOBA er en innovationsvirksomhed, der arbejder med innovationsprojekter og  innovationsprocesser for offentlige og private kunder. Vi er en netværksvirksomhed med højt til loftet og en stærk passion for hele tiden at udvikle os og søge nye veje sammen med vores kunder. Lige nu søger vi en praktikant, der i efteråret kan hjælpe os med vores mange spændende projekter og gå til hånde ift. salg og markedsføring.

Praktikopholdet vil vare 3-­‐5 måneder. Der er mulighed for deltidspraktik, hvis dette ønskes ifm. studieforløb. I praktikforløbet vil du få mulighed for at arbejde med innovation i praksis og deltage i innovationsforløb ved fx brugerresearch, innovationsworkshops, idé-­‐udvikling, brugertests, rapid prototyping, afrapportering, mv. Der vil være stor mulighed for at præge hverdagen i et lille kerneteam med masser af samarbejdspartnere og tværfaglig  opgaveløsning.

Se mere om os og vores projekter på www.innoba.dk

Kompetencer
Det er først og fremmest vigtigt, at du interesserer dig for innovation. Du må meget gerne have erfaring med innovationsprojekter og have arbejdet med fx brugerinddragelse, brugerresearch, konceptudvikling, servicedesign eller co-­‐creation. Du skal desuden have viden om/interesse i workshopfacilitering, kvalitative interviews, udvikling af metoder til innovation, produkt-­‐ og serviceudvikling samt offentlig-­‐privat innovationssamarbejde.

Dine primære opgaver bliver at kunne gå til hånde som projektassistent med alt fra design/udarbejdelse af visuelle faciliteringsværktøjer til udarbejdelse af rapporter eller gennemførelse af research. Der vil både være mere praktiske opgaver, design-­/visualiseringsopgaver og mere analytiske opgaver alt efter dine kompetencer og profil.

Vi forestiller os, at du er design-­‐ eller ingeniørstuderende (eller lign.) og har kompetencer inden for:

  • Servicedesign  og  systematisk produkt/serviceinnovation
  • Grafisk design inkl. brug af Illustrator   mv.
  • Erfaring med rapportdesign og evt. hjemmesidedesign.
  • Evne til at bruge visualisering som værktøj til innovation.
  • Stærk i skriftlig  formidling  og  analytisk skarp.
  • Kendskab til/interesse for sociale medier som markedsføringsredskab
  • Tværfagligt samarbejde om innovation

Forventet opstart
Deadline for ansøgninger er 1. juni 2017. Samtaler gennemføres i juni måned. Praktikopstart  august 2017.

Interesseret?
Send en ansøgning til innoba@innoba.dk

Yderligere information
INNOBA
Rikke Bastholm Clausen, direktør og indehaver rikke@innoba.dk
+45 3131 8776