Design denmark

Projektmedarbejder til formidling af kunstprojekter, Statens Værksteder for Kunst

Statens Værksteder for Kunst søger en akademisk medarbejder med løntilskud til videreudvikling af en database over kunstprojekter, der udføres på institutionens værksteder og atelierer. Kunstnerdatabasen er integreret i institutionens hjemmeside og fungerer som omdrejningspunkt for SVKs digitale formidlingsarbejde.

Formålet med kunstnerdatabasen er dels at skabe dokumentation for den omfattende produktion af unikke værker indenfor billedkunst, kunsthåndværk og design, og dels at give institutionens målgrupper en kunstfaglig indsigt i de særlige processer og teknikker, der arbejdes med i huset. Projektdatabasen har dermed stor strategisk betydning for institutionens udvikling mod en moderne kulturinstitution med adgang til viden og kompetencer inden for det professionelle, kunstneriske arbejdsfelt.

Vi søger en person, der:

  • Har faglig baggrund enten inden for informationsvidenskab, kunst- og kulturformidling eller andet relevant fagområde
  • Har gode sproglige egenskaber og kan formulere sig omkring kunstneriske problemstillinger
  • Arbejder selvstændigt og struktureret
  • Har ‘flair for IT’ og ‘lyst til billedbehandling og web’
  • Har gode menneskelige egenskaber, er lyttende og positiv
  • Er berettiget til en ansættelse efter reglerne om job med løntilskud

Spørgsmål til stillingen kan rettes til kommunikationsmedarbejder Rebekka Lewin: rebekka@svfk.dk eller direktør Frederik Hardvendel: frederik@svfk.dk.
Du er også velkommen til at ringe på tlf. 3296 0510 ml. kl. 9 – 15.

Ansøgning og CV stiles til rebekka@svfk.dk senest mandag d. 22. maj 2017 kl. 12.00. Samtaler afholdes i uge 22. Ansættelse 1. juni eller snarest derefter.

Se mere om Statens Værksteder for Kunst på www.svfk.dk