Design denmark

KADK udbyder modulet "Design som tænkning og praksis"

KADK udbyder modulet

Design som tænkning og praksis

Design er et middel til innovation og til at styrke kreative tilgange til udvikling på strategisk og operationelt niveau i virksomheder og organisationer. På KADK kan du nu tage modulet ”Design som tænkning og praksis” og lære det metodiske og videnskabelige grundlag, der i disse år vinder indpas inden for både snævert designfaglige og ikke-designfaglige områder.

Master i Design er den eneste uddannelse i Danmark, hvor du kommer i dybden med både de klassiske og nyeste teorier inden for det stadig mere ekspanderende designfelt og bliver klædt på til at kunne agere på højeste faglige niveau med brug af tilgange og metoder fra design.

Modulet”Design som tænkning og praksis” vil særligt have fokus på designtænkning som disciplin. Du vil blive præsenteret for de nyeste forskningsfaglige diskussioner af designs metodiske og videnskabelige grundlag og for de mange måder, design praktiseres og udøves på i dag.

Modulet giver dig

  • Overblik over de vigtigste positioner og skoler inden for designforskning
  • Introduktion til både klassiske og aktuelle tilgange til designtænkning, som både forsknings- og praksisdisciplin
  • Kompetencer til at kunne anvende forskellige tilgange inden for design- tænkning i forhold til konkrete organisatoriske problemstillinger og
  • Kompetencer til at argumentere for, hvad fagprofessionelle forslagsstillende og skabende tilgange til design kan bidrage med i nye tværfaglige felter og i forskellige organisatoriske sammenhænge.

Spørgsmål til uddannelsen fås hos Ida Engholm, lektor, ph.d. og programansvarlig, tlf: 41701507 / e-mail: ie@kadk.dk

Information og tilmelding

Kursusstart: 2. februar 2018
Tilmeldingsfrist: 5. januar 2018

Foto: Magnus Stig Mikkelsen