Design denmark

Hvor langt ude er fremtiden? Mød Dd, DDC og KADK på Folkemødet

Hvor langt ude er fremtiden? Mød Dd, DDC og KADK på Folkemødet

Hvor langt ude er fremtiden? Deltag i Dd-, KADK- og DDC-fremtidslege på Folkemødet

Design denmark, Dansk Design Center og KADK er i år gået sammen om at udvikle og afvikle tre tema-sessioner under Folkemødet på Bornholm. Under overtemaet Hvor langt ude er fremtiden? indbydes øens gæster til at træde ind i tre fremtidsscenarier, der kredser om hhv. fremtidens by, fremtidens sundhed og fremtidens produktion. Alle tre temaer behandles med afsæt i præmissen: Design og teknologi spiller nu og i fremtiden en altoverskyggende rolle i vores liv og samfund. Hvert tema viser håndgribelige eksempler, der bringer fortid og fremtid helt tæt på – og hver gang leger publikum med.

Session1
Fremtidens by: Digital dystopi eller datadrevet designhimmel
Den 15. juni, kl. 15:00-16:00
L20 Grønbechs Hotel – Restaurant Vilhelm – Kirkepladsen

Data og minicomputere er snart overalt. Hvordan designer vi de bedste byer med mennesket i fokus?
HVOR LANGT UDE ER FREMTIDEN? Med Internet of Things, Big Data og stigende urbanisering står vores byer overfor dramatisk forandring: Snart indsamles data overalt, og alt fra brosten til busser er online. I Danmark har vi en stærk tradition for design af byrum og boliger med mennesket i centrum og vores byer prises internationalt som bedst at bo i. Vær med, når KADK, Design denmark og Dansk Design Center undersøger og debatterer: Hvordan vil vi designe fremtidens byliv? Hvem vil bo i en by, hvor der er sensorer overalt? Bliver éns nærmeste nabo en robot? Hvordan ser transport ud om 50 år? Hvordan kan vi bruge dansk design til at skabe de bedste byer i en gennemdigitaliseret fremtid? Kan vi bruge design til at gribe teknologien og vende det til nye, geniale byløsninger og forretningsmuligheder? Vi ser ind i fremtidens by med hjælp fra by-eksperter, erhvervsvirksomheder og designere, lader genstande fra 2057 gå rundt, mens publikum kan vælge deres vej ind i fremtiden.

Session 2
Fremtidens produktion: Kunstige kolleger, mennesket i midten
Den 16. juni 13:15 – 14:15
L20 Grønbechs Hotel – Restaurant Vilhelm – Kirkepladsen

Ny teknologi og disruption ligner en trussel, men også en chance for design af ny produktion og jobs
HVOR LANGT UDE ER FREMTIDEN? Robotterne kommer uden tvivl. Det samme gør AI, VR og IoT. Den digitale revolution beskrives tit under navnet disruption som en bølge, der skyller ind over os og truer virksomheder og arbejdspladser. Det er svært at gennemskue 3D-print, open source, automatisering og robotteknologi og de forandringer, de fører med sig. De virksomheder, der klarer sig bedst i den digitale virkelighed, bruger i stigende grad design som værktøj; til at udvikle og innovere og skabe empati med kunderne. Vær med, når KADK, Design denmark og Dansk Design Center undersøger: Kan vi designe forretningsmodeller, der udnytter det, vi er bedst til i Danmark? Hvordan designer man robotter, der er til at arbejde sammen med? Kan open source og ny teknologi løfte produktion i Danmark? Kan dansk design – demokratisk, empatisk, i øjenhøjde – vende disruption til udvikling? Vi ser ind i fremtiden sammen med forretningsfolk og designere, viser glimt fra 2057 og lader publikum vælge vejen frem.

Session 3
Fremtidens sundhed: Robotlæger og farvel til døden?
Den 17. juni , kl. 11:45 – 12:45
L28 Grønbechs Hotel – Haveteatret – Kirkepladsen

Robotter, biotech og AI kan ændre ”sundhed” radikalt. Hvordan designes menneskelig sundhed i 2057?
HVOR LANGT UDE ER FREMTIDEN? Et væld af nye digitale teknologier, biotech, kunstig intelligens og Internet of Things rummer næsten ubegrænsede muligheder for at revolutionere begreber som sundhed, helbred og sundhedssektoren i fremtiden. Vær med, når KADK, Design denmark og Dansk Design Center undersøger og debatterer: Hvordan ser sundhed og helbred ud i fremtiden? Hvordan designer vi et sundhedssystem – og selve sundhedsbegrebet – så mennesket er i centrum? Er fremtidens sundhed en epokegørende forretningsmulighed? Bliver lægen en maskine – eller bliver maskinerne læger? Er der overhovedet hospitaler i 2057? Afskaffer vi sygdom? Eller ligefrem døden? Og hvad gør det ved vores menneskelighed? Og hvordan finder Fru Larsen rundt i det digitale supersygehus om 50 år? Vi ser ind i fremtidens sundhed sammen med sundhedsfagfolk og designere, viser små glimt fra 2057 og lader publikum vælge vejen ind i fremtiden.

Læs mere og find andre design-relaterede events på Folkemødets hjemmeside.

Se opslag i Altinget-avis om de tre tema-sessioner.