Design denmark

Master i Design - KADK åbner for optag

Master i Design - KADK åbner for optag

Styrk dine kompetencer inden for den nyeste viden, teorier og metoder inden for design

KADK har netop nu optag på den succesfulde Master i Design-uddannelse, der er udbudt siden 2005, og som nu udbydes som enkeltfag, så du kan tage uddannelsen som et samlet forløb eller som flexible moduler over 6 år. På Master i Design-uddannelsen bliver du rustet til at arbejde med de nyeste designteorier og metoder og klædes på til at agere med større faglig tyngde og strategisk overskud i din praksis.

Masteruddannelsen er et tilbud til dig som designer, arkitekt, underviser i design eller som ansat i innovations- og udviklingsorienterede brancher, hvis du ønsker at opbygge og videreudvikle kompetencer inden for det ekspanderende og vidensintensive designfelt.

Det får du med fra uddannelsen:

  • Viden og forståelse for de nyeste tilgange inden for designteori, designtænkning og designmanagement, mm.
  • Kompetencer i ledelse af processer via de nyeste designmetoder og processtyringsværktøjer.
  • Indsigt i aktuelle udfordringer og muligheder i design indenfor relation til forståelse af design i kontekst, herunder den disruptive teknologiudvikling
  • Styrelse af dit faglige ståsted i forhold til den ekspanderende designpraksis.
  • Papir på dine kompetencer til at arbejde med design på strategisk og taktisk niveau
  • Du kommer ind i et levende og kreativt læringsmiljø og netværk
  • Du møder forskere, udøvere og medkursister fra hele branchen
  • Rum til at reflektere over din professionelle rolle og praksis.

Pris
Hele Masteruddannelsen svarer til 1 års fuldtidsstudium eller 60 ECTS-points. Hvert modul koster 32.500 kr og hele uddannelsen koster 130.000 kr.

Tid
Master i Design/Modul 1 går i gang den 1.9 2017, så ansøgningsfrist er så snart som muligt og senest 1. august.

Læs mere om uddannelsen på: https://kadk.dk/master-i-design eller kontakt Ida Engholm, ie@kadk.dk, mobil: 6170 3324.

Læs også
Mød en master i design – læs, hvad dem, der allerede har taget en master i design, synes om uddannelsen.

Foto: KADK