Design denmark

Open Call: Bliv designmentor

Open Call: Bliv designmentor

Meld dig til Dansk Design Centers mentorkorps, og vær med til booste brugen af design i danske virksomheder. 

Dansk Design Center står bag projekt “Designrejsen”, som er en indsats over for ledere og udviklingsansvarlige i små- og mellemstore virksomheder, der ønsker at afprøve designmetoder. Projektet omfatter etableringen af et mentorkorps, bestående af designere og innovatører, som skal være med til at åbne markedet for designydelser, ved at udfordre, inspirere og oplyse virksomhedsledere om designmetoder.

Ledere og udviklingsansvarlige er under pres for at skabe innovative løsninger og omsætte kundernes behov og forventninger til nye værdiskabende produkter og services. Med designmetoder og -mindset får virksomhedslederne en konstruktiv vej ind i udfordringerne – designere er uddannet til at iagttage konkret brugeradfærd og omsætte denne indsigt til strategi, nye koncepter, prototyper, forretningsmodeller og konkrete løsninger. En designer kan med andre ord være med til højne brugernes oplevelse af værdi og sikre virksomheder en stærkere plads i markedet.

Designere som mentorer
Som mentor i projekt Designrejsen får du adgang til potentielle nye kunder og markeder og mulighed for at eksponere og udbrede design til danske virksomheder. De konkrete opgaver bliver at:

  • udfordre, inspirere og guide virksomhedsledere og udviklingsansvarlige
  • sætte fokus på kundeinddragelse, co-design, designledelse og skærpe branding hos virksomhederne
  • styrke virksomheders organisering af designarbejdet, innovationskultur og processer

Som designmentor vil du i tæt samarbejde med Dansk Design Centers team stå for:

  • rådgivning og coaching af virksomhedsledere og udviklingsansvarlige i brugen af designmetoder i innovationsprocesser
  • uddannelses- og mentorforløb
  • oplæg på og facilitering af workshops, konferencer og seminarer
  • at guide virksomhederne videre på deres designrejse, fx til at ansætte designere, opbygge designteams, eller samarbejde med eksterne designbureauer

Designmentorer skal kunne være til rådighed i projektperioden 1. november 2017 – 31. oktober 2018. Konkrete opgaver og aktiviteter afstemmes og tilpasses løbende i projektperioden.

Ansøgning
Med ansøgningen skal følge en kort beskrivelse af din motivation og dine kompetencer (max 1 A4-side) samt CV og portfolio med 2-4 cases. Ansøgningen sendes til Malene Jung på maj@ddc.dk senest den 1. oktober 2017.

Udvælgelseskriterier
På baggrund af indsendte ansøgninger udvælges 10-15 designmentorer af et særligt udpeget ekspertpanel.

Designmentorerne udvælges ud fra kompetencer og erfaring og hele korpset sammensættes så det repræsenterer et bredt kompetencefelt indenfor design: produkt- og servicedesign, designledelse, og strategi, branding og digitalisering samt erfaringer, der går på tværs af forskellige brancher og klynger. Det tilstræbes også, at korpset er balanceret i forhold til geografi, køn mv.

Opstartsseminar
Godkendte ansøgere inviteres til et opstartsseminar hos Dansk Design Center medio oktober 2017, hvor Designrejsen gennemgås sammen med programmets aktiviteter og en snak om designmentorernes rolle. Der vil også være mulighed for at kvalificere de centrale aktiviteter, så de bliver så værdiskabende for virksomhederne som muligt.

Har du spørgsmål til ansøgningen og forløbet, kan du kontakte projektleder Malene Jung maj@ddc.dk.

Hent dokumenter som pdf:
Open Call
Vilkår for designmentorer
Læs mere om Designrejsen

Kommende arrangementer