Design denmark

Problemet med look-a-likes er stigende - og det går ud over os alle

CEO

Af direktør Henrik Weiglin, Design denmark (Dd)

Uagtet hvad der er op og ned i den igangværende tvist mellem Phoamy og Ronald A/S er der først og fremmest ros til Netto for øjeblikkeligt at tage varen af hylderne indtil sagen er yderligere belyst. Det glæder os og tyder på, at der er handling bag ordene om, at man fra Dansk Supermarked og Nettos side gerne vil undgå kopisagerne og være med til at beskytte designfeltet og designernes rettigheder.

Men problemet med look-a-likes og egentlige kopier er stigende og det kan være svært at vurdere, om et produkt er en kopi. Vi har inden for de seneste år noteret en stigning i antallet af look-a-likes og kopi-sager, hvor afarter af originalt dansk design ender på hylderne i supermarkederne. Vi mener fra Design denmarks side ikke, at man som indkøber, og i hele detailhandlen for den sags skyld, skal have lov til at gemme sig bag leverandører, når sagerne opstår. Ansvaret er i hele værdikæden. Derfor opfordrer vi til, at detailhandlen i endnu højere grad lever op til sit ansvar.

Et designprodukt består af både form og funktion. Hele opskriften på godt dansk design ligger i kombinationen af de to. Men når det handler om look-a-likes og kopier, er det ofte kun formen, der bliver kopieret – nogle vil sige stjålet. Man kopierer ret beset kun halvdelen af designet, og udvander markedet for det originale. Sagerne er ærgerlige og potentielt dyre for den enkelte designer, der ofte har brugt mange udviklingstimer på at skabe et godt designprodukt med det rette forhold mellem form og funktion.

Og kopier og look-a-likes er samtidig et større problem, der berører eksporten – vi lever af at få udviklet nye, originale klassikere – og derfor er det i vores alles interesse at holde en hånd over det originale design og op til de store indkøbere at være sig sit ansvar bevidst.

Læs også

Design denmark forsvarer dit originale design”
Design denmark om kopi af Børge Morgensen-stol

Hent juridisk hjælp
Som medlem af Design denmark får du juridisk rådgivning og professionel sparring hos organisationens retsudvalg. Samtidig kan du gøre brug af Design denmarks standardkontrakter, der sikrer, at du er maksimalt beskyttet ved indgåelse af nye samarbejds- og/eller salgsaftaler.

Kommende arrangementer