Design denmark

Designprogrammet PLUS

Designprogrammet PLUS

Nyt innovations- og designprogram for virksomheder og designere – du kan være med

 

8 millioner kroner fra Markedsmodningsfonden til designprogrammet PLUS skal frem til 2017 skabe vækst i dansk erhvervsliv via partnerskaber og innovationsprojekter mellem designere og industrivirksomheder. Du kan være med som frontløber.

Bag PLUS står Dansk Design Center (DDC), Design denmark (Dd), Dansk Industri (DI) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og programmet er støttet af Markedsmodningsfonden. PLUS-programmet skal bringe designkompetencer ind i danske erhvervsvirksomheder for at løfte deres innovationsudfordringer og samtidig give designere og innovationsfolk et større marked at afsætte designkompetencer på.

PLUS er således et designprogram for både virksomheder og designere, der har mod på nye eksperimenter, designmetodikker og samarbejder.

Vær med i PLUS
Plus er for små- og mellemstore virksomheder og designbureauer. Hvis din virksomhed har ca. +50 ansatte, og du er parat til at deltage aktivt i et partnerskab om at løse din virksomheds innovationsudfordring, så er du lige i målgruppen!

Deltager du som designer (designfacilitator) skal du være klar på at tilrettelægge en tydelig metode og proces for, hvordan virksomhedens udfordring udforskes og løses gennem et designpartnerskab. Du skal kunne sikre mål, aftaler, progression, dokumentation, løbende identifikation og kommunikation af delresultater under forløbet, samt endelig leverance.

PLUS_sune_kjems

Forventninger til partnerskabet
Partnerskabet skal have til formål at udvikle nye services eller produkter, der nytænker den eksisterende forretning og/eller etablere nye organisatoriske tiltag, der udfordrer den eksisterende organisering og kultur.

Virksomhed og designer skal være indforstået med at nå til enighed om en åben leverance, dvs. at den konkrete løsning på innovationsudfordringen ikke må lægge fast fra partnerskabets start.

Læs mere her om Plus Forventninger til virksomhed og designer.

Challenge Brief skal udfyldes af designer og virksomhed

Økonomi
De udvalgte partnerskaber opnår støtte på 250.000 DKK fra Markedsmodningsfonden. Virksomheden stiller hertil med en egenfinansiering på 50.000 kr. per partnerskab. Pengene er øremærket til at finansiere timer hos designervirksomheden til tilrettelæggelse og gennemførelse af innovationsprocessen. Et Plus partnerskab forløber over 2-4 måneder.

Vigtige datoer
Plus forløbet strækker sig over 2016 og afsluttes ved en konference i primo 2017. Vigtige deadlines er:

1. marts 2016: udsendelse af kompetenceprofil (vedrører designere uden virksomhedspartnere)
1. april 2016: indsendelse af Challenge Brief
2. maj 2016: udvælgelse af Plus partnerskaber

Cases
Se eksempler på PLUS-partnerskaber

Lån og Spar Bank & Hatch & Bloom
Blücher & 3PART
Moment & 1508
LEO Pharma & Via Design + Resonans + Innoba
Rema 1000 & Kontrapunkt
Ok Benzin & Hatch & Bloom

Vil du videre mere
Er du interesseret i at høre mere om PLUS-programmet, er du meget velkommen til at kontakte CEO i Design denmark, Henrik Weiglin på telefon +45 2556 2045, eller projektleder hos DDC Malene Jung: maj@ddc.dk