Design denmark

Udbudslov med gode takter

Ddebat

mg150x150
Imens erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens nye udbudslov er fremsat til 1. behandling i Folketinget, følger Design denmark med i udviklingen på vegne af sine medlemmer.

Designbranchen og de øvrige kreative fag har længe arbejdet for en forbedring af det offentlige udbudsmarked, så det gøres attraktivt også for små og mindre virksomheder. Det er, mener vi, forudsætningen for, at Danmark kan forløse sit innovations- og vækstpotentiale. Hidtil er der spildt alt for mange ressoucer hos både udbudsstillere og designvirksomheder (alle, der har snuset til et offentligt udbud ved, hvor bureaukratisk en affære, det er), og den offentlige sektor har ikke i tilstrækkelig grad drevet efterspørgslen efter intelligente designløsninger, og dermed ikke været den rollemodel, som den burde være, når det gælder indkøb og langsigtede løsninger. Med et årligt indkøb i Staten for godt 300 mia. DKK kan det undre, at så lille en andel handles hos virksomheder i de kreative erhverv. Specielt når vi ved, det er her innovationen og dermed væksten kommer fra.

I den nye udbudslov er der dog glædeligt taget flere skridt i den rigtige retning. Med et forslag om, at landets kommuner skal dele udbudsopgaver op i mindre enheder, er der umiddelbart lagt op til en lettere adgang for SMV’erne. Samtidig lægger loven op til at ville afbureaukratisere udbudene, så omkostningerne – for alle parter – holdes nede. Den øgede gennemsigtighed er positiv, ligesom også den mere åbne dialog mellem ordregiver og udbudsgiver, der lægges op til. På den ene side kan denne dialog måske gøre det lettere for den mindre designvirksomhed at spille sin løsning på banen, på den anden side er der en risiko for, at det øger de ressourcer, der skal bruges på tilbuddet.

Ikke desto mindre ser vi på vores medlemmers vegne frem til en anderledes offentlig indkøbspolitik, som kan sikre, at kompliceret jura og detaljerede udbudskrav ikke står i vejen for, at mindre virksomheder kan få del i opgaverne. Vi glæder os over, hvad der ligner gode takter, samler fortsat erfaringerne ind fra vores medlemmer,  og holder politikerne oppe på implementeringen af de nye regler.

Lovforslaget forventes vedtaget til efteråret.