Design denmark

Virksomheder søges til smart city-EU-udbud

Virksomheder søges til smart city-EU-udbud

Hvordan styrer man trafikken, så bilerne forurener mindst muligt? Hvordan sikrer man diabetes-patienters velbefindende, når de er uden for lægernes rækkevidde? Og hvordan undgår man trafikpropper, når man skal tømme et stort stadion midt i byen?

Det er de tre helt konkrete udfordringer verdens mest data-kompetente virksomheder bliver inviteret til at tage livtag med, når København som en af tre udvalgte, europæiske storbyer nu åbner for det præ-kommercielle EU-udbud, Select for Cities, sammen med Helsinki og Antwerpen.

Med en investering på knap 30 mio. DKK i ryggen inviterer København, Helsinki og Antwerpen de mest innovative virksomheder inden for smart city og big data til at udvikle en schweizerkniv af en dataplatform, der skal håndtere alverdens storbyudfordringer.

Byerne skal systematisk kunne udnytte big data – smart city-rationalet er, at jo mere viden man har om, hvordan byen rent faktisk bliver brugt, jo bedre kan man sikre, at alt fra trafiksignaler, gadebelysning og bygninger bliver styret, så de rent faktisk afspejler beboernes behov og udnytter byens ressourcer optimalt.

Om Select for Cities

  • Select for Cities er et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor verdens mest datakompetente virksomheder skal konkurrere om at udvikle de bedste løsninger, som senere skal testes i de 3 deltagende byer. Målet er at udvikle fremtidens IoT platform for byer.
  • Select for Cities er et EU Horizon 2020-projekt med et samlet budget på knap 42 mio. DKK. Heraf er ca. 30 mio. DKK. finansieret af EU og øremærket udviklingsmidler til de deltagende virksomheder. De øvrige midler er egenfinansiering fra de deltagende byer.
  • København, Antwerpen og Helsinki er udvalgt som de tre byer i Europa, der skal drive projektet på tværs af landegrænser.
  • Interesserede virksomheder kan tilmelde sig til det prækommercielle udbud frem til den 14. april 2017.
  • Select for Cities er en forlængelse af Københavns Kommunes arbejde med smart city. I juni 2016 åbnede smart city-laboratoriet Street Lab i hjertet af København. I juli 2016 kunne den danske hovedstad byde velkommen til verdens første databørs, Copenhagen Data Exchange. Det har bl.a. fået multinationale virksomheder som Cisco, Hitachi og Citelum til at placere store investeringer i København.
  • I København drives Select for Cities af Copenhagen Solutions Lab i Københavns Kommune.

Interesserede virksomheder har mulighed for at deltage i et gå hjem møde-arrangeret af CLEAN og BLOXHUB den 1. marts, hvor Select for Cities bl.a. er på programmet.

Den 14. april 2017 er deadline for tilmelding.

Læs mere på Københavns Kommunes hjemmeside

Foto: d26b73, Flickr

Kommende arrangementer