Design denmark

Udbud: Den nordiske profil skal styrkes internationalt

København
08. 09. 2016

PRESSEMEDDELELSE

Udbud: Den nordiske profil skal styrkes internationalt

det nordiske perspektiv

Den 7. september 2016 åbner Nordisk Ministerråd for et EU-udbud, hvor større bureauer og konsortier inviteres til byde på opgaven med at videreudvikle og aktivere det nordiske brand.

De nordiske lande er fælles om værdier som åbenhed, tillid, nytænkning, bæredygtighed og medmenneskelighed. De værdier og flere andre skal nu synliggøres og profileres i et ambitiøst initiativ, der skal signalere, at de nordiske lande er stærkere sammen end hver for sig.

Nye standarder for ‘place-branding’
Profileringsprojektet skal både rumme kommunikation på de sociale medier, fungere som ramme om events og fungere som open source for virksomheder, organisationer og lande, der ønsker at iscenesætte deres initiativer og aktiviteter rundt omkring i verden i en nordisk kontekst. Samtidig er det en klar ambition, at projektet skal sætte “nye standarder for place-branding,” som det hedder i udbudsmaterialet.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten fra Nordisk Ministerråd siger om baggrunden for udbuddet ”The Nordics”:

– De nordiske lande er kendt ude i verden for gode film, mad, kunst, natur og en særlig samfundsmodel. Det er områder, der har vakt omverdenens interesse, respekt og beundring. Samtidig rangerer de nordiske lande højt på internationale ranglister, der sammenligner borgernes tryghed, glæde og åbenhed globalt. Det gør tilsammen, at Norden har momentum. Det ønsker vi at udnytte og søsætter nu et profileringsprojekt der med opbakning fra 5 samarbejdsministre griber summen af de fælles nordiske værdier, symboler, oplevelser og associationer, og som kan positionere og differentiere regionen i forhold til resten af verden.

Bureauer og konsortier inden for integreret og strategisk kommunikation og branding
Udbuddet er relevant for bureauer og konsortier inden for integreret og strategisk kommunikation og branding, der har stærke kompetencer på bl.a. design, digital, media, reklame og PR samt brandaktivering i forbindelse med events. De bureauer/konsortier, der bliver prækvalificeret og går videre vil skulle demonstrere betydelig indsigt i det nordiske DNA, stor international erfaring og de skal formå at bringe ressourcer og kompetencer i spil, der rækker ud over traditionel ”place-branding”.

Udbuddet har et budget på op til DKK 4.5 mio. Der skal findes fem prækvalificerede, som efterfølgende modtager en kompensation på DKK 75.000 for den videre deltagelse i udbudsprocessen.

For præcis opgaveformulering, se Branding og the Nordics

Vigtige datoer:

7. oktober 2016: Deadline for anmodning om præ-kvalifikation
19. oktober 2016: Præ-kvalificerede bydere offentliggøres
21. november 2016, kl 12:00: Deadline for indsendelse af bud
5. december 2016: Udbudsvinder offentliggøres

Processen med at designe udbuddet er kommet i stand i samarbejde med Design Denmark, som har været initiativtager til Nordic Brand Alliance – et åbent samarbejde på tværs af Nordens design, kommunikations- og reklameorganisationer.

Om det nordiska samarbejde
Nordisk Minsteråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan, og består af 11 forskellige ministerråd. Nordisk Ministerråd er sammen med Nordisk Råd kernen i det officielle nordiske samarbejde og ligger midt i det centrale København. Læs mere på www.norden.org

Yderligere information

Nordisk Ministerråd:

Tobias Grut, Brand Manager: tobgru@norden.org

Nordic Brand Alliance:

Morten Grøn, CEO Design denmark, mg@designdenmark – henvendelse til Morten t.o.m den 1. oktber 2016, herefter:

Henrik Weiglin, COO, Design denmark, hw@designdenmark.dk

Pressemeddelelsen kan ses på Nordisk Ministeråds hjemmeside her