5 skarpe til Henrik Jeppesen fra Attention Design ApS

5 skarpe

4. juni 2015

Denne uges 5 skarpe går til Henrik Jeppesen, partner og CEO i design- og udviklingshuset Attention Design ApS. Hos Attention Design er man eksperter i at facilitere hele udviklingsforløb med kunder – fra idé til produktion. Det stiller krav til tværfagligt samarbejde blandt medarbejderne samt nøje forventningsafstemning med kunden.


Hvorfor skal industri- og medicinalprodukter designes?

Helt grundlæggende skal produkter designes, fordi de skal svare på et konkret behov hos brugeren. På den måde adskiller industri- og medicinalprodukter sig ikke fra andet industrielt design. Godt produktdesign giver brugeren den rigtige funktionalitet og kommunikerer klart om produktets anvendelse. Det gælder også, når produktet er f.eks. et betjeningspanel på en industrimaskine og brugeren er en operatør. Eller f.eks. et medicinalprodukt, som skal være både sikkert og let at bruge for sundhedspersonale eller patienter.

Veldesignede industri- og medicinalprodukter vil ofte opleves som underspillede rent æstetisk, fordi fokus typisk vil være på at udtrykke egenskaber som kvalitet, pålidelighed eller sikkerhed. Men der ligger nogle meget bevidste valg bag den endelige form.


Hvilke kompetencer har en virksomhed som Attention Design mest brug for?

For at kunne arbejde så fokuseret, men også bredt med produktudvikling, som vi gør i Attention, er evnen til at kunne tænke og arbejde tværfagligt ikke alene værdifuld. Den er absolut nødvendig. Vores teams samler mange forskellige fagligheder, fra sociologer og industrielle designere til ingeniører og specialister i produktion. Alle har en solid kernefaglighed, men det er i samspillet mellem dem, at løsningerne skabes.

Typisk starter vores projekter med en bred sammensætning af forskellige fagligheder, som siden spiller forskellige – større eller mindre – roller gennem projektets faser. Derfor er det afgørende, at vi både som individer og team har evner – og lyst! – til at lytte til hinanden, lade os udfordre af hinanden, og i det hele taget formår at spille sammen med respekt for de forskellige fagligheder og tilgange.

attention medarbejder2


Tværfaglighed er et must


Hvad er udfordringen ved at være et produktudviklingshus ift. at være et ‘almindeligt’ designbureau?

De udviklingsforløb, vi gennemfører med vores kunder, integrerer processer, som almindeligvis angribes mere eller mindre særskilt – fra ideudvikling og formgivning til funktionelle specifikationer og optimering af produktionen. Den metode giver store fordele, men stiller samtidig nogle krav til styring og formidling af processen. Derfor gør vi meget ud af at afstemme forventninger og anskueliggøre for kunden, hvordan overvejelser omkring æstetik, funktionalitet, produktion og pris spiller sammen i det endelige produkt.

Derudover er en af de vigtigste udfordringer at sikre den tværfaglighed, som er så bærende for vores udviklingsprocesser. Det er noget, vi arbejder målrettet på at kultivere og formidle hele tiden, både internt og sammen med vores samarbejdspartnere. Det kunne jeg også godt ønske, at uddannelsesstederne var bedre til at sætte fokus på – både tværfaglighed generelt og produktudvikling som en samlet proces.

Redesignet af Ballofix-håndtaget er belønnet med Red Dot Design Award i produktdesign i år.


Brugerinvolvering er ikke radikal innovation


Hvornår i designprocessen er det bedst at involvere brugerne?

Det korte svar må være ‘så tidligt som muligt’. I princippet bør man involvere brugeren fra starten af projektet, så udfordringer og målsætninger defineres ud fra iagttagelser af den konkrete målgruppe.

Involvering af brugeren kan tage mange former, og hvad der er mest hensigtsmæssig afhænger af den konkrete udfordring. Er det f.eks. en helt ny type produkt, der skal defineres og udvikles? Eller er opgaven at forbedre et eksisterende produkt, hvor udgangspunktet er at opnå en forståelse af, hvordan brugeren faktisk anvender produktet i dag?

Man skal helt grundlæggende gøre op, hvad man skal opnå med at involvere brugeren. Hvordan hjælper det designere og ingeniører med at forstå brugeren og udvikle det rigtige produkt? Brugerinvolvering handler i langt de fleste tilfælde ikke om radikale innovationer, men om at være opmærksom på de små detaljer, som gør en stor forskel for brugeren.

Vavuud har med Attentions hjælp opgraderet sin vindmåler, så den måler vindhastighed og -retning via smartphone. Vinder af Red Dot Design Award i 2015.


Dansk design i fremtiden


Hvad mener du er de største udfordringer for dansk design i fremtiden?

En af de ting, vi skal have meget mere fokus på, er at understøtte den tværfaglige tænkning, jeg fremhævede tidligere. Og det starter allerede på uddannelserne, hvor vi skal væk fra silo-tækningen og i stedet fokusere på at give de nye generationer et meget bredere fundament og udsyn, både hvad angår tværfaglighed og internationale perspektiver.

Desuden skal vi passe på med at hvile for meget i den – i øvrigt helt fortjente – anerkendelse, dansk design nyder i resten af verden. Vi må godt være stolte af vores arv, men vi skal undgå, at det bremser os i at se udad. Der bliver også lavet stort design i resten af verden, og de store produktionsnationer i Østen bliver bedre og bedre til at tænke kreativt og designe løsninger med international appel. Derfor skal vi blive bedre til at tænke internationalt herhjemme, også når vi definerer markedet for design og produktudvikling.