5 skarpe til Christian Holmsted Olesen fra Designmuseum Danmark

5 skarpe

16. november 2015

Designmuseum Danmarks nye permante udstilling ‘Dansk Design Nu’ skal sætte spot på nutidigt dansk design – fra møbler og produktdesign til grafisk design, mode og design i det offentlige rum. Museet søger støtte til udstillingen via en ny kampagne – vi har i den anledning stillet 5 skarpe til udstillings- og samlingschef, Christian Holmsted Olesen.


I kører for tiden en støttekampagne til jeres nye permanente udstilling ‘Dansk Design Nu’, der åbner d. 10. marts 2016. Hvorfor går I bredt ud og søger finansiering med en støttekampagne?

Vi vil gerne være stedet, hvor man kan se det bedste af det nye fra Danmark, og det skal være udvalgt ud fra de højeste faglige kriterier. Det tror vi, at der er en bred opbakning til i Danmark, da det er noget, der gavner nationen, folket og også erhvervslivet og designbranchen. København er blevet en turistmagnet for designinsteresserede – det mærker vi med et mere end fordoblet besøgstal over de sidste tre år. Vi skal kunne vise, hvor gode danske designere og kunsthåndværkere faktisk er. Man kan vel sige, at en lille støtte til Designmuseet er en tilkendegivelse over for det politiske Danmark af, at der er behov for et stærkt udstillingssted for det samtidige design i Danmark. Så det handler ikke kun om de penge til nyerhvervelser, vi indsamler.

“København er blevet en turistmagnet for designinsteresserede – det mærker vi med et mere end fordoblet besøgstal over de sidste tre år.”

Christian Holmsted Olesen


Hvordan udvælger I værker til en udstilling, der skal favne så bredt, at den “spejler tidens mangfoldighed af nye designere og kunsthåndværkere og af stiltendenser, livstilsvalg og teknologisk innovation”?

Vi vurderer værker ud fra rigtig mange parametre og prøver at dække bredest muligt, men det foregår ud fra kritiske metoder, hvor vi blandt andet lægger vægt på om produkternes former, funktioner, materialebrug og teknologianvendelse er nytænkende ift. vor tidsalder, eller f.eks. om produkterne forholder sig til forskellige designparadigmer i samtiden.


Hvornår mener du et designobjekt har fået status som ikon?

Det er ofte produkter, som kan stå distancen over tid og i kraft af deres anvendelighed bliver ved med at være relevante. De kan også være genstande som i kraft er deres formgivning uanset omstændighederne taler til vores følelser, og sætter en ny standard for løsningen af et designproblem. Ikoner er ofte noget, som en meget stor gruppe i samfundet dyrker.


Hvorfor viser I som museum nutidigt design?

Museet blev grundlagt i 1890 som en ny slags museum, der skulle højne bevidstheden om godt design hos den brede befolkning, og styrke erhvervslivets brug af design som middel til at klare sig bedre konkurrencen internationalt. Formålet har altså altid været at sætte en dagsorden ift. samtiden. Ingen andre designmuseer har i den grad været omdrejningspunkt for udviklingen af en stærk designtradition, som dette museum var det midt i det 20. århundrede. Det er det, vi vil tilbage til. Vi skal være stedet, hvor man kan lære noget om, hvad dansk design er i dag, og stedet, hvor man kan finde viden og inspiration til at skabe nyt.

“Vores ambition er i dag at blive blandt de bedste i verden til at formidle design, for vi har en af de bedste samlinger af design i verden takket være den stærke danske designtradition.”

Christian Holmsted Olesen


Før i tiden tog udenlandske skribenter og turister til Dansk Design Center for at se hele spektret af dansk design – fra møbler til industrielle produkter. Har Designmuseum Danmark overtaget den rolle?

Vi har altid gjort det anderledes end designcenteret. Vi har måske ikke satset så stort på det samtidige i en permanent udstilling før, men vi har altid samlet bredt både samtidigt og historisk. Vores styrke er, at vi kan sætte tingene ind i en historisk og international kontekst samtidig med, at vi også dokumenterer og formidler, hvordan det gode design bliver til og hvad det betyder for samfundet. Vores ambition er i dag at blive blandt de bedste i verden til at formidle design, for vi har en af de bedste samlinger af design i verden takket være den stærke danske designtradition. Vi oplever en enorm stigende international interesse for dansk design i disse år med et utal af henvendelser fra udlandet. Som nationalt videnscenter med bibliotek, arkiv og museum er vi de bedste til at formidle dansk design. Vi er begyndt at lave internationale rejseudstillinger sidste år, men det er vores håb i fremtiden at kunne rejse midler til at arbejde meget mere målrettet med at udbrede kendskabet til dansk design internationalt på det højeste faglige niveau.


‘Dansk Design Nu’ åbner på Designmuseum Danmark d. 10. marts 2016.