5 skarpe til indretningsarkitekt og designer Erik Jäpelt

5 skarpe

11. oktober 2016

Erik Jäpelt, indretningsarkitekt og designer med mangeårige ekspertise inden for retail-området, har netop fået endnu en fjer i hatten: Nemlig kåringen af Louisianas museumsbutik, som han har indrettet til ‘Museum shop of the year’ under LCD Awards i London. Design denmark har spurgt Erik Jäpelt, hvad der skal til for at indrette et butiksområde, så det ryger helt til top blandt verdens bedste shopping-spaces.


Louisiana er et dansk arkitekturikon – en verdenskendt bygning med smukt lysindfald og beliggenhed. Hvordan griber man indretningen af sådan et kendt og beundret sted an?

Med stor ydmyghed og forsøg på indlevelse i museets ånd. Derfor er det også en ekstra glædelig begivenhed at modtage denne anerkendelse, da butikkens fremtoning er tænkt neutral og nedtonet i særlig grad, for ikke at optræde som et forstyrrende element i museets arkitektur. At skabe et velfungerende kommercielt univers, på museets præmisser.

lou2


Juryen ved LCD Awards gav Louisianas museumsbutik hædrende omtale for “the great combination of Scandinavian coolness and hygge“. Hvad er du selv mest stolt af ved indretningen af Louisianas museumsbutik?

Jeg er særlig stolt af vores udviklingsforløb, og samarbejdet med museumbutikkens team har været eksemplarisk, og haft en vital betydning for det endelige resultat.

Jeg er også stolt af, at det er lykkes at skabe et univers, der er baseret på så enkle elementer, som det er tilfældet her. At alt inventar falder naturligt ind i bygningens anatomi, og at der er et funktionelt flow. Således fik vi åbnet op omkring trappen til underetagen, der før var skjult af diverse møbler, og som skabte uro i rummet.

Hvis jeg skal fremhæve delelementer i butikken, er det temavæggen i stueetagen, bogreolen og bagvæggen i underetagen, hvor jeg har integreret ventilationssystemet som et gennemgående designelement.

Og ikke mindst, så er jeg stolt over, at vi har nået de omsætningsmål, der blev opstillet, og at inventaret den dag i dag, 5 år og 3 millioner gæster senere, stadig står, som var det nyt inventar med minimal slidtage.

“I lyset af at museerne fremover med stor sandsynlighed vil få reduceret tilskud fra det offentlige, så ligger der her et uudnyttet potentiale, som hvis det løses rigtigt, kan opveje de manglende midler og samtidigt skabe nyt liv til museerne.”


Hvad er det en moderne museumsbutik efter din mening skal kunne?

En museumsbutik skal opleves som en integreret del af museets DNA. Den skal generere en omsætning, der bidrager positivt til museets drift, og samtidig være en forlængelse af museumsoplevelsen, og være det sted, hvor gæsten knytter sig personligt til museet, da der i butikken er mulighed for både at røre og købe de udstillede genstande.

Jeg oplever desværre, at alt for mange museer ikke formår at få det optimale ud af butikkens rolle. Dette gælder både eksisterende, renoverede og helt nye museer. Det er mit indtryk, at arkitekterne ikke besidder en forståelse for det kommercielle potentiale i butikkerne, samtidigt med at museumsledelsen ikke har fokus på dette område. I lyset af at museerne fremover med stor sandsynlighed vil få reduceret tilskud fra det offentlige, så ligger der her et uudnyttet potentiale, som hvis det løses rigtigt, kan opveje de manglende midler og samtidigt skabe nyt liv til museerne.

lou3


Danske indretningsarkitekter og designere får som oftest opmærksomhed, når det gælder indretning af f.eks. Michelin-restauranter eller showrooms for luksusbrands – men hvilke opgaver løser I som fagfolk i øvrigt?

Min virksomhed arbejder udelukkende med design af inventar og indretning af butikker. Dette er blevet mit speciale, og jeg har oparbejdet en stor erfaring med dette gennem mere end 22 år, hvoraf de 17 har været som selvstændig virksomhed.

Min baggrund som bygningsarkitekt har været en stor fordel i samarbejdet med Louisiana, da en stor del af opgaven var at afkode arkitekturen, og få udtrykket integreret i løsningen af butikken.

Som fagområde løser indretningsarkitekter mange typer af opgaver – personligt samarbejder jeg jævnligt med andre arkitekter og med grafiske designere, da mit virke ofte udspiller sig i et krydsfelt mellem disse fag.


Hvad er din mission som designer?

Det er min klare mission at skabe løsninger, der virker på flere planer. En indretningsløsning skal afspejle kundens værdier, og understøtte de mål, som virksomheden har sat sig.

Mine kunder skal opleve, at jeg arbejder for dem, og ikke for mig selv, og de skal kunne se, at løsningen afspejler sig positivt på deres bundlinje, da det i sidste ende er det eneste, der kan berettige min indsats. At æstetik, funktionalitet og god forretning kan gå hånd i hånd.

Fotokreditering: Louisiana Museum of Modern Art, Kim Hansen


LCD Awards kaldes ‘The Oscars for Museums’ og afholdes hvert år. Priserne gives til the best exhibition programming, the best museum architecture and the best digital, dining and shopping experiences.