5 skarpe til Mads Quistgaard og Christian Pagh fra Urgent.Agency

5 skarpe

23. februar 2017

Design denmark stiller 5 skarpe til Design Director og Partner Mads Quistgaard og Culture Director og Partner Christian Pagh. Tilsammen udgør de to ledelsen af Urgent.Agency – et kultur- og designbureau med speciale i at udvikle sammenhænge mellem mennesker, identiteter, kulturer og rum.


I kalder jeres ekspertise for kulturdesign. Hvordan skal vi forstå det begreb?

Vi kalder vores tilgang for kulturdesign, fordi det er vores erfaring, at det interessante ofte sker i mellemrummet mellem kultur og design. Når man føler sig godt tilpas i et rum eller er glad for en app – så er det ikke bare god (informations)arkitektur, der gør det. Det handler i bund og grund om en mere kvalificeret forståelse for menneskers behov – både de helt basale og funktionelle og de mere abstrakte og ‘bløde’. En forståelse, der opnås i krydsfeltet mellem grundig research, analyse og feltstudier.

“Det handler i bund og grund om en mere kvalificeret forståelse for menneskers behov – både de helt basale og funktionelle og de mere abstrakte og ‘bløde’.”


Gode løsninger skabes med en helhedsforståelse af, hvordan mennesker er. Det gælder både i byudvikling, på en arbejdsplads – eller når du bruger en app. Specifik kulturforståelse kombineret med evnen til at eksekvere konkrete designløsninger er afgørende for at skabe værdi – både menneskeligt og forretningsmæssigt.

I kraft af Urgent.Agencys blandede, brede sammensætning af fagligheder (design, filosofi, kulturvidenskab, arkitektur, kommunikation m.fl.) har vi samtidig kapaciteten til at fortolke analyseresultater i en bred, kulturel referenceramme. Det giver kulturdesign et solidt fundament.


Inden for de seneste år er kultur for alvor blevet noget, man taler om, når man arbejder med byudvikling. Hvorfor det?

Generelt er der kommet en større bevidsthed om, at det skaber bedre byer, hvis man interesserer sig for, hvordan livet mellem bygningerne leves. Byplanlæggeren Jan Gehl har sat det på dagsorden for mange år siden. I Urgent.Agency er vi meget optagede af, hvordan man kan kombinere seriøs kulturanalyse med udviklingen af konkrete kreative og strategisk orienterede designkoncepter.

Vi arbejder ofte med at skabe nye koblinger og relationer mellem aktører i en by – det kan medvirke, at bydelen opleves helt anderledes. F.eks. har vi arbejdet med det nye boligområde Bellakvarter, hvor vi forsøger at åbne Bella Center op, så livet indenfor og udenfor smitter af på hinanden. Samtidig tilføjer vi nye muligheder for at lave noget meningsfuldt derude – og har f.eks. haft megen succes med at lave byhaver på områder, der tidligere var parkeringsplads.


Kan man placere kultur, eller er det noget, der opstår af sig selv?

Kultur er jo et superkomplekst fænomen, der bruges i flæng til mange forskellige ting. Men hvis vi eksempelvis taler om bykultur, vil jeg sige, at kultur er noget, der kan hjælpes på vej. Du kan sjældent bare skabe det – men du kan præge det, fremdyrke det – og sørge for ikke at stå i vejen for, at det kan vokse frem.

“Kultur er jo et superkomplekst fænomen, der bruges i flæng til mange forskellige ting. Men hvis vi eksempelvis taler om bykultur, vil jeg sige, at kultur er noget, der kan hjælpes på vej.”


Hvis man f.eks. arbejder i områder med spredt befolkning – f.eks. i mindre byer – er det tit afgørende at koncentrere aktivitet og at koble de aktiviteter og ting, folk har lyst til at beskæftige sig med. I stedet for at have et sportscenter uden for byen og en cafe på hovedgaden – så er der potentiale i at overveje, hvordan de to funktioner kan befrugte hinanden. I Billund arbejder vi sammen med BIG på at skabe Børnenes Hovedstad. Det handler i høj grad om at få byens forskellige parter til at samarbejde om at koncentrere byudvikling og aktiviteter i bymidten og derigennem styrke byens børnekultur og leg. Byens kulturelle infrastruktur får et boost – så ja, kultur kan præges og opdyrkes, om end ikke placeres.

Kultur kan også være en arbejdspladskultur, dvs. kombinationen af en væremåde, værdier, uartikulerede vaner, m.m. forankret i en konkret lokalitet. Arbejdskultur er interessant af flere årsager. Alle, der har med vidensarbejde at gøre, oplever, at vores arbejdskultur er under forandring. Teknologi, samfundsmæssige forandringer, komplekse opgaver osv. gør, at vi arbejder på nye måder – især de yngre generationer. Men arbejdspladsernes kultur er ofte langt bagud. De fleste kontorer er stadigvæk relativt kedelige og bidrager slet ikke til at styrke den vidensdeling og kultur, de burde.

Hvordan kan man skabe fremtidens arbejdspladser, så de skaber glæder og værdi? Hvordan hænger kultur, rum og teknologi sammen? Det arbejder vi meget med i Urgent.Agency for tiden.


I arbejder med designtænkning inden for andre områder end det urbane. F.eks. har I også brugt jeres ekspertise på den schweiziske ambassade her i Danmark – hvad går det projekt ud på?

Den diplomatiske verden i form af ambassader er under forandring. Konsulater nedlægges, slås sammen eller spares ned til smertegrænsen. Vi har, i samarbejde med den schweiziske ambassade i Danmark, kastet os ud i en komplet nytænkning af begrebet ambassade. Den schweiziske ambassadør Benedict Wechsler repræsenterer en ny form for ambassadør – typen du finder på en cykel i fuld fart gennem byen fremfor bag skrivebordet på en ambassade.

“Vi har, i samarbejde med den schweiziske ambassade i Danmark, kastet os ud i en komplet nytænkning af begrebet ambassade.”


I fællesskab har vi skabt – synes vi selv – et revolutionerende begreb: Open Embassy! En åben og tilgængelig form for diplomati, der sætter direkte dialog og kulturelle møder i centrum. Vi har medudviklet en strategi samt designet en webplatform og et grafisk designkoncept, som med tiden har fået kælenavnet SuperSwiss! Det giver ambassadøren mulighed for at kommunikere og interagere mere uformelt og direkte med offentligheden, og vende vrangen ud på det traditionelle diplomati. Måske mest fantastiske af alt er Benedikts Wechslers regelmæssige besøg på byens caféer med sin omrejsende ‘pop-up embassy’ – to ord man aldrig troede, man kunne kombinere!


Hvilket område drømmer I om – som kulturdesignere – at tage fat på som det næste?

På det seneste er vi blevet mere og mere fascinerede af, men også bekymrede over, den åbenlyse tillidskrise, der finder sted på et globalt niveau. Hvad enten vi taler politisk, socialt, teknologisk, mellemmenneskeligt eller digitalt, er der tegn på et drastisk fald i tillid. På Urgent.Agency betragter vi det – som navnet mere end antyder – som vores fornemmeste opgave og vores eksistensberettigelse at reagere på sager eller problemstillinger, der har en reel sense of urgency. Og derfor er vi interesserede i at udforske – på et fagligt og konceptuelt plan – hvilken rolle design og kulturforståelse kan spille i disse tillidsbaserede relationer.

“På det seneste er vi blevet mere og mere fascinerede af, men også bekymrede over, den åbenlyse tillidskrise, der finder sted på et globalt niveau. Hvad enten vi taler politisk, socialt, teknologisk, mellemmenneskeligt eller digitalt, er der tegn på et drastisk fald i tillid.”


Hvordan kan design af en service, et produkt eller et brand indgyde tillid? Hvorfor oplever brugere af visse ydelser at blive mødt med mistillid og checkmekanismer i situationer, hvor de i forvejen føler sig sårbare? Er deleøkonomiens mange anmeldelsesfunktioner et udtryk for tillid eller mistillid? Vi er meget optagede af disse spørgsmål for tiden. Vi kalder det Design for trust og samarbejder bl.a. i disse dage med Designskolen Kolding om at komme tættere på Design for trust som praksis og begreb.