5 skarpe til Design denmarks nye formand Lotte Lyngsted Jepsen

5 skarpe

28. juni 2018

Velkommen til Design denmarks nye formand, Lotte Lyngsted Jepsen, som er Co-founding Partner af og Innovation Director hos innovationsbureauet Hatch & Bloom. Vi har stillet hende 5 skarpe om design, visioner og fremtidsdrømme.


Lotte, du er helt ny formand – tillykke med det. Hvad er dine visioner for formandskabet hos Design denmark?

Vi skal være gode til at se, hvor design efterspørges, og vi skal som forening vende os ud mod den verden, der gerne vil os og vores kompetencer. På den måde kan vi bidrage til, at flere virksomheder anvender design, hvilket giver øget vækst til vores medlemmer. Samtidigt kan vi sikre, at den store interesse fra udlandet for den danske designtilgang bliver mødt og samlet op, så vi kan begynde at skalere og eksportere vores kompetencer – meget som vi ser det ske inden for dansk arkitektur for tiden.

På bestyrelsesniveau vil jeg sammen med sekretariatet og den øvrige bestyrelse arbejde for, at vores forening bliver meget større. Flere medlemmer betyder bedre økonomi, og bedre økonomi betyder flere stærke og relevante initiativer, der kommer vores medlemmer til gode.


Hvad er din designfaglige baggrund?

Jeg er uddannet i 2005 som interaktionsdesigner fra Informationsvidenskab og Semiotik på Aarhus Universitet. Nogle af underviserne var i firserne med til at formulere og praktisere Den skandinaviske designtradition, som var en forskningsbaseret tilgang til design, der blev udviklet parallelt med udviklingen af den mere kendte brugercentrerede tilgang i USA. Så jeg har praktiseret brugercentreret design siden min studietid.


Hvilke drømme har du, både som bureauejer og formand, for den danske designbranche?

Jeg drømmer om, at der sidder en designer på direktionsniveau i alle større danske virksomheder. Det mener jeg ganske enkelt er nødvendigt, hvis virksomheder vil forblive konkurrencedygtige uden at ødelægge vores planet i processen.

Dertil drømmer jeg om, at den danske designtilgang bliver en vare, som udlandet har lyst til at investere i. Vi har set det de senere år med salget af Designit, ReD Associates, Muuto, Hay m.fl. som alle har haft design som kerneforretning.

Indtil det sker, vil vi som forening arbejde på at stimulere efterspørgslen for design hos danske virksomheder, så vores designere kan komme i job, udvikle deres kompetencer og være medskabere på stærke løsninger, der øger livskvaliteten.


Hvad dækker begrebet ‘design’ for dig?

Design er for mig en kombination af design thinking and design doing. Evnen til at anvende designtilgangen analytisk til at forstå og indkredse en udfordring, for derefter at være i stand til at udvikle og teste en løsning ved at praktiskere et solidt håndværk.

Dertil er tilgangen med at prøve sig frem og evaluere på sine forsøg – prototyping – en afgørende proces, som også går igen i det mindset, man skal have, for at befinde sig godt i designprocessen. At man føler sig komfortabel med ikke nødvendigvis at vide, hvor man ender, men at man ved, at man besidder redskaberne til sikre fremdrift i processen.


Hvor ser du fra din stol, at designbranchen bevæger sig hen i 2018?

Design er et flydende begreb, og designbranchen kommer i stigende grad til at inkludere uddannelser, virksomheder og metoder, som ikke traditionelt opfattes som design. For mig er det en positiv ting, for det er nødvendigt for, at design kan komme til at spille en central rolle som gennemgående metode i vores samfund.

Jeg er generelt overbevist om, at design er en afgørende kompetence at få i spil i vores samfund, hvis vi skal fortsætte med at have en høj og bæredygtig levestandard. Men før design får den status, så skal de danske virksomheder blive gode til og komfortable med, at anvende design som en integreret del af deres forretningsmodel. Det kræver igen også, at vores politikere kommer mere på banen og forstår, hvad den danske designtilgang kan, og hvor stort et potentiale design rent faktisk har for at løfte de forskellige brancher i Danmark og den offentlige sektor.