5 skarpe til Anders Ferdal og Emil Holtoug fra Polygraphic

5 skarpe

17. september 2018

Vi har stillet 5 skarpe til Anders Ferdal og Emil Holtoug fra Polygraphic om at arbejde med design – særligt i den offentlige sektor.

Polygraphic er et strategisk og visuelt kommunikationsbureau på indre Nørrebro. For Anders Ferdal og Emil Holtoug er det vigtigt at lave kommunikationsløsninger, der ikke blot inddrager det kreative element, men også arbejder konkret med de strategiske og politiske problemstillinger, der kan opstå – i den private sektor og i særdeleshed i den offentlige sektor.


Hvem er jeres kunder, og hvordan arbejder I med design?

Hos Polygrahic har vi har både offentlige og private kunder, men rigtig mange offentlige. Da vi begge har en fortid i den offentlige sektor, Emil som design manager for Københavns Kommune, og Anders som teamleder for et kommunikations- og presseteam og for Københavns Kommunes designafdelingen, har vi naturligvis et godt indblik i den offentlige virkelighed.

Vi oplever, at uanset om vi arbejder med en offentlig eller privat kunde, så er det arbejdet med de strategiske og politiske problemstillinger, der gør, at det kreative element får sin berettigelse i vores kunders bevidsthed.

Design og visuel kommunikation kan være ukendt grund for mange embedsmænd. Det er derfor en fordel at kunne udfordre med udgangspunkt i deres virkelighed og struktur. Det giver tryghed og vilje til at gå nye veje. Når vi for eksempel skal hjælpe en kommune med en kampagne, så kender vi allerede meget til, hvilke interessenter de har – både internt og eksternt. Vi kender til godkendelsesprocedurer og politisk betændte emner osv. Derfor kan vi bedre udfordre dem på de væsentlige områder, fordi vi ved, hvad det er for udfordringer, de står med.


Hvorfor mener I, at det er vigtigt at også offentlige virksomheder bruger visuel kommunikation og design?

Den offentlige sektor handler jo i bund og grund om mennesker og om at indrette samfundet bedst muligt. Alligevel er følelser og medmenneskelighed ikke det, man traditionelt set har forbundet med offentlig kommunikation. I de menneskelige relationer jo, men der har været en afstand mellem systemet og det enkelte menneske. En afstand, hvor man ofte har endt med at tale henover sine “kunder” fremfor at kommunikere med dem i øjenhøjde. For at være på den sikre side har kommunikationen ofte været meget kompliceret og overforklarende, frem for enkel og tilgængelig.

Det er heldigvis ved at ændre sig. Det skyldes mange ting, men strategisk og visuel kommunikationen har haft en stor rolle i at opbløde den bureaukratiske stil. Vi arbejder i dag sammen med en række kommuner, ministerier, styrelser og regioner, og vi oplever en naturlig vilje til at afprøve nye veje og løsninger. Ofte løsninger hvor vi gør op med den kendte og sikre vej, uden at gå på kompromis med indholdet.

Over alt i den offentlige sektor taler man om at sætte borgeren i centrum, om samskabelse og om at nedbryde siloer. Her er designtænkningen helt central. Den giver mulighed for at ramme både hjertet og hjernen.


Kan I give et par eksempler på cases, hvor samarbejdet har været særlig meningsfyldt for både virksomheden og jer?

Et godt eksempel er vores samarbejde med Finansministeriet i forbindelse med udfordringspanelerne, der blev nedsat i regi af sammenhængsreformen. Her var der et ønske om og en vilje til at bruge visuel kommunikation strategisk. Vi indgik som en aktiv medspiller og mødtes med paneldeltagere og embedsmænd undervejs og faciliterede kommunikationsprocessen ved hjælp af design og strategisk kommunikation.

Vi arbejder også en del for Københavns Lufthavn, som er en privat virksomhed, men som delvist er ejet af staten. Københavns Lufthavn er et godt eksempel på en virksomhed, som har mod på at gå nye og kreative veje, selvom f.eks. sikkerhedshensyn kunne tale imod. For et lille års tid siden betød nye EU-regler, at alle der krydser Schengengrænsen, skal have scannet deres pas. Det kunne derfor i en periode tage længere tid at komme igennem paskontrollen – der kunne komme køer. Vi fik idéen at tage et par køer med ud i lufthavnen og filme en lille SoMe-video, som skulle lede til den nødvendig adfærdsændring. Det lykkedes i Københavns Lufthavn at undgå større forsinkelser eller gener modsat mange andre europæiske lufthavne.


Hvad er jeres bud på, hvorfor der ikke er flere offentlige virksomheder, der gør brug af design på nuværende tidspunkt?

Der eksisterer stadig levn fra nulfejlskulturen, samtidig dominerer skriftlig kommunikation mange steder. Når vi viser effekten af strategisk brug af visuel kommunikation, oplever vi stor villighed til at bevæge sig i den retning. Ikke altid i stedet for den skriftlige kommunikation, men som et supplement.


Hvad er jeres forslag til, hvordan designbranchen og designbureauer kan imødekomme disse udfordringer?

Den offentlige sektor er mere modig og med på noderne, end mange måske tror. Vi mener, det er bureauernes opgave at spille med på den bane, der er kridtet op. Ikke omvendt. Der kan måske være en tendens til bedrevidenhed i branchen, og derfor en mangel på vilje til at imødekomme nogle af de komplekse behov, der er i det offentlige. Ligesom i de fleste andre organisationer, så når man ofte længst, hvis man i tæt samarbejde forsøger at udvide grænserne for, hvad der kan lade sig gøre.