5 skarpe til Christian Bason fra Dansk Design Center

5 skarpe

20. november 2018

I denne måned har vi stillet 5 skarpe til administrerende direktør for Dansk Design Center Christian Bason. Vi har bl.a. spurgt ind til tendenser i designbrancen, om Danmark fortsat er en designnation og hvordan Dansk Design Center arbejder for at gøre design i erhvervslivet til en af de vigtigste styrkepositioner.


Hvad er Dansk Design Centers primære formål?

Vi vil udløse virksomheders, menneskers og samfundets potentiale til at forme det næste. Det gør vi ved at aktivere designernes metoder og mindset.


Hvilke tendenser ser du i den danske designbranche ud fra et forretningsmæssigt perspektiv?

På den ene side er design – ofte betegnet design thinking – mere i vælten end måske nogensinde. Store danske og internationale virksomheder har taget design til sig som aldrig før, og opbygger interne designteams og kompetencemiljøer, ofte med fokus på digital transformation. Vi ser også en tendens til at uafhængige bureauer bliver opkøbt enten af deres kunder eller af management-konsulentvirksomheder. Endelig vinder design også frem i den offentlige sektor, bl.a. som innovationsteams og med fokus på policy- og servicedesign. Det betyder, at design i stigende grad bliver en integreret del af virksomheder og organisationers virkelighed. Men samtidig kan man frygte, at de uafhængige designere dermed bliver så få, at mangfoldigheden begrænses, og vi mister kreativitet og innovationshøjde. Desuden kan jeg være meget bekymret for, at de designere vi uddanner herhjemme – og nok særligt dem fra de kunstnerisk funderede uddannelser i Kolding og København – ikke tilegner sig de teknologiske, organisatoriske og forretningsmæssige kompetencer, der skal til, hvis de vil gøre sig gældende i denne nye virkelighed. Her oplever jeg måske ikke helt det ambitionsniveau, fællesskab og dynamik som skal til, hvis hele vores danske designfelt skal flytte sig for alvor.


Hvordan arbejder I med at øge anvendelsen af design i erhvervslivet, så design bliver en af de vigtigste styrkepositioner?

Det har altid været Dansk Design Centers eksistensberettigelse at åbne nye markeder og anvendelsesrum op for design og designere – herhjemme og globalt. Det arbejder vi i dag på inden for fem områder. Vi satser først og fremmest på design inden for det brede erhvervsliv med særlig fokus på de mellemstore virksomheder og deres muligheder for at designe nye produkter, services og forretningsmodeller i en digital virkelighed. Desuden fokuserer vi på at bringe designmetoder til startups, til byudvikling og til sundhedssektoren. Endelig arbejder vi på forskellig vis direkte med designerne og designbranchen, eksempelvis omkring kortlægning af deres kompetencer og roller, formidling af det danske design DNA, og ved at fejre den forskel, design kan gøre gennem Danish Design Award, som vi i øvrigt afholder i et utrolig godt partnerskab med Design denmark. Endelig vil vi gerne i 2019 invitere til en drøftelse med branchen om fremtidens forretningsmodeller for designere: Hvad er de ny måder at skabe værdi på i en digital og global virkelighed.


Hvordan fastholder vi i fremtiden Danmarks position som designnation, og er det stadig det, vi er?

Jeg er overbevist om, at vi fortsat har et stærkt globalt brand som en designnation, også godt hjulpet på vej af vores fantastiske hovedstad, som jo vinder stribevis af priser for tiden. Udviklingen omkring BLOX som kreativt fyrtårn for design og arkitektur ser jeg også som et væsentligt potentiale. Fællesskabet i BLOX er på få måneder kommet godt fra start, men der er langt, langt flere muligheder for at bruge den nye bygning – hvor flere end 500 designere, arkitekter og entreprenører nu arbejder – til at sætte Danmark og dansk design på dagsordenen både nationalt og internationalt. Men vi skal gøre meget mere på globalt niveau, herunder sammen med udenrigstjenesten, for at formidle det danske design DNA og skabe nye spændende og værdigivende alliancer, partnerskaber og investeringer.


Hvordan tænker du, at Dansk Design Center og Design denmark fremadrettet sammen kan gøre en forskel for den danske designbranche?

For os at se er et stærkt og dynamisk Design denmark en forudsætning for, at vi kan bidrage til at aktivere den danske designressource, og derfor er jeg også rigtig glad for vores partnerskab omkring særligt award’en og om andre programmer og events. Vi har også fra Dansk Design Centers side etableret et Design Forum, hvor vi har inviteret alle aktører på tværs af industri, uddannelsesinstitutioner og organisationer til en løbende systematisk dialog om feltets udvikling og fremtid. Her tror jeg, at et parløb mellem Design denmark og Dansk Design Center om særligt de markeds- og arbejdsmarkedsmæssige muligheder for designerne vil være helt centralt også fremover.