5 skarpe til Henrik van der Pals fra Danica Pension

5 skarpe

27. juni 2019

Har du tænkt over din pension? Måske ikke, men det er en nødvendighed, særligt hvis du er selvstændig, mener Henrik van der Pals fra Danica Pension. Bliv klogere på pension i denne måneds 5 skarpe.


Hvorfor er det vigtigt for selvstændige designere at lave en pensionsordning?

Som selvstændig er der ikke nogle andre, som tager ansvar for, at du får en pensionsordning. Det er derfor meget vigtigt, at du selv tager ansvar for din fremtid og forholder dig til, hvordan du ønsker at være dækket i dag, og hvilke drømme og planer du har, når du går på pension.

Pension er meget andet end en opsparing og skal betragtes som et sikkerhedsnet under hele din økonomi frem til pension. Pensionsordningens forsikringer er dit sikkerhedsnet, frem til du går på pension, mens opsparingen er sikkerhedsnettet, når du stopper med at arbejde.

Pensionsordningen består i en pensionsopsparing bl.a. også af:

  1. En dækning ved dødsfald, som kan være med til at sikre, at din ægtefælle/samlever og børn f.eks. kan blive boende i boligen.
  2. En sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler og hjælp, så du hurtigere bliver i stand til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
  3. En dækning ved tab af erhvervsevne, som sikrer dig en indtægt, hvis du kommer ud for et uheld, som gør, at du ikke kan fortsætte med at arbejde og tjene penge.

1 ud af 3 kvinder og 1 ud af 5 mænd mister erhvervsevnen i en periode i deres arbejdsliv, og som selvstændig er det særligt vigtigt at sikre, at du fortsat har en indtægt, mens du ikke kan arbejde. Det er derfor vigtigt, at du ikke kun ser en pensionsopsparing som en opsparing til fremtiden, men også som en sikring af hele din tilværelse frem til du går på pension.


Det kan være svært at spare op i en lille virksomhed, måske med snæver økonomi. Hvad tænker du om det?

Hvis det er svært at sætte penge af til pension, vil jeg vil hellere anbefale at starte op med en mindre indbetaling end helt at undlade pensionsordningen og de forsikringer, den indeholder. Så kan du altid sætte indbetalingen op, hvis økonomien i virksomheden tillader det på et senere tidspunkt. Særligt hvis du har mange år til pension, er forsikringselementerne sikkerhedsnettet for dig, mens sikkerhedsnettet, når du er tættere på pensionsalderen, i højere grad er opsparingen.

Og så kan pensionsordningen også være forskellen på, om du kan tiltrække de rigtige medarbejdere med de rette kompetencer til netop din virksomhed. I dag er det nemlig en forventning de fleste steder, at en pensionsordning er en del af ansættelsesforholdet.

Og for bestående medarbejdere, især i mindre virksomheder, er de alle typisk karakteriseret som nøglemedarbejdere og nødvendige for virksomhedens fortsatte drift. Her spiller sundhedssikringen – som pensionsordningen indeholder – en væsentlig rolle, da vi her kan være med til at forebygge og behandle og dermed hjælpe med at få medarbejderen hurtigere tilbage i arbejde, så virksomheden ikke oplever større tab. Så virksomhedsejeren skal spørge sig selv, om han eller hun har råd til at undvære en medarbejder i længere tid?


Er det på et tidspunkt i karrieren for sent at gå i gang med en pensionsopsparing?

Det er aldrig for sent at starte, men jo før jo bedre vil jeg sige. Desto tidligere du har mulighed for at starte, desto mindre beløb skal du sætte af til opsparing om måneden for at opnå den levestandard, som du ønsker, når du en dag går på pension. Og så er der de tidligere nævnte forsikringer som dækning ved tab af erhvervsevne, sundhedssikring og en dækning ved dødsfald, som alle kan være væsentlige ift. at sikre dig og dine nærmeste, uanset hvor du er i livet.

Danica Pension er proaktive og et skridt foran, hvilket bl.a. betyder, at vi løbende tager fat i vores kunder ift. deres livsfaser og hjælper med at tilpasse den enkeltes pensionsopsparing og forsikringer, så de passer til den enkelte kundes behov.


Hvad gælder der af særlige regler for selvstændige, og hvordan kan man få rådgivning?

Mulighederne er mange, men vi kommer altid med klare anbefalinger. Som selvstændig er du ikke automatisk omfattet af en firmapensionsaftale, hvor andre har taget et valg for dig. Samtidig har du som virksomhedsejer unikke muligheder for at indbetale til din pensionsopsparing. Du kan nemlig indbetale op til 30 procent af årets overskud og få fuldt skattefradrag. Virksomhedsejeren er ikke underlagt samme beløbsgrænser som almindeligt ansatte. Det er naturligvis noget, vi tager højde for i vores rådgivning.


Hvor meget skal man egentlig spare op, for at det rykker noget?

Det er meget individuelt, hvad ens behov og drømme for pensionstilværelsen er, og det har naturligvis betydning for, hvor meget man skal spare op. Vores klare anbefaling er, at du sparer op, så du kan opretholde samme levestandard, når du går på pension. Det svarer for de fleste til, at man skal have en samlet indkomst som pensionist på 80 procent af den indkomst, man har, lige inden man går på pension. I de 80 procent indregner vi folkepension og pensionsopsparinger, men også hvad man ellers har af opsparing, herunder opsparing i boligen, virksomheden, aktier mv.

Derudover oplever vi, at mange selvstændige og virksomhedsejere betragter virksomheden som en del af deres pensionsopsparing. Det kan heller ikke udelukkes, at virksomheden repræsenterer en væsentlig værdi, men der er altid en risikoen for, at virksomheden ikke kan afhændes på det tidspunkt, man ønsker, eller til den pris, som man ønsker og forventer.

Vi lever generelt længere i Danmark, og vi kan se, at pensionisternes forbrug ikke falder over tid, men tværtimod er konstant i hele perioden, hvor rejser, fritidsaktiviteter og hobbyer fylder langt mere end tidligere. Så man skal også sørge for, at pengene rækker hele livet.


Hvis du ønsker at høre nærmere omkring dine muligheder i Danica Pension, er du meget velkommen til at kontakte dem på telefon 45 13 40 43 eller via e-mail danicaerhvervdirekte@danicapension.dk.