5 skarpe til Ari Marteinsson fra USE Studio

5 skarpe

13. september 2019

Design denmark har i denne måneds 5 skarpe talt med Ari Marteinsson fra USE Studio og stillet skarpt på, hvorfor en grundig proces i designarbejdet spiller så stor en rolle for det aarhusianske designbureau. Vi giver ordet til USE Studio.


Hvem er USE Studio?

USE Studio er – som introduktionen antyder – et procesdrevet designbureau, der, udover jeg selv, består af Sophie Haack og Runi Ellingsgaard. Til dagligt beskæftiger vi os med kommunikation, innovation og design, og arbejder stedsspecifikt med alle aspekter af den kreative proces. Vi samarbejder med kunder om at løse forskellige problemstillinger, eksempelvis hjemmesider, udstillinger, visuelle identiteter eller forretningsstrategier – altid baseret på kundens individuelle behov.

Det lyder måske banalt, men uanset hvilken opgave tager vi altid udgangspunkt i en given kontekst samt de mennesker, det vedrører. På den måde skaber vores arbejde størst mulig værdi for vores kunder – og også deres målgrupper.


Hvad kendetegner en arbejdsproces hos USE Studio?

Som bureau er vi fyr og flamme, hvis en kunde ringer, når de sidder med sved på panden og ikke ved hvordan en opgave skal løses eller hvilket skridt, der er det næste i processen. Normalt ringer man til designere, når man ved, hvordan en problemstilling skal løses, men blot mangler nogen til at formgive den. Vi mener den model er outdated, og vi fungerer i stigende grad som sparringspartner på flere dele af en opgave, da det skaber langt størst værdi. Vi kalder det en holistisk tilgang til design.

Kernen i arbejdet hos USE Studio er processen. For os er det enormt vigtigt at afdække hvilke iboende værdier, der ligger i et projekt og hos en kunde. Dette inden der tages hul på designarbejdet, for på den måde er vi sikre på, at det produkt vi leverer, er tilpasset kundens vision. Design er ikke en metervare, hvor den samme formular kan sælges til alle. Vi lægger vægt på at sætte os ind i vores kunders hverdag, behov og udfordringer.

Hertil ligger en stor del i research og interviews. Vi prøver at forstå dem og deres kunder. På den måde kan vi skabe specialsyede processer, der passer til netop dem og de udfordringer, de står overfor. For os som designere er det essentielt at være i øjenhøjde med dem, vi designer til. Derfor tager vi altid ud til en given location og er fysisk tilstede on-site. Dette er en integreret del af den måde, vi arbejder på – at komme mest muligt væk fra vores skriveborde og i stedet være hos dem, vi designer til.


Hvorfor er den grundige proces så vigtig ifølge jer?

Vi tror på, at hvis man undlader at tage sin proces alvorligt, kan man ikke skabe løsninger, der passer ind i workflows eller skaber værdi over længere tid. Så er det bare ”designteater”, hvor man sminker noget, der ikke er forankret i organisationen, og ikke løser en konkret udfordring. Den gode proces åbner i stedet op for forståelse og samskabelse, og skaber derigennem ejerskab over designprocessen samt det endelige resultat.

Hos USE Studio mærker vi, at virksomheder og organisationer i dag er meget bedre til at åbne op end for blot nogle få år siden. Kreativitet og innovation er kommet på dagsordenen og rigtig mange er blevet klar over, at man både skal drifte ”today” og arbejde på ”tomorrow” – hver eneste dag.


Hvordan arbejder USE Studio konkret med at forstå kundens behov?

Et konkret eksempel er fra et par år tilbage, hvor vi blev bedt om at designe og indrette en container. Kunden havde set et pop-up museum, som vi havde etableret en måned tidligere, og ville høre om vi kunne lave noget lignende i deres industriområde. Vi havde det første møde på den tomme grusplads, der var tiltænkt projektet. Her talte vi om formålet – altså hvad kunden ville have ud af projektet. De udtrykte et ønske om at skabe rum for sammenhængskraft i et område, der til dagligt var præget af såkaldt ”silotænkning” – hvor virksomheder og institutioner ikke samarbejdede på tværs. Vi spurgte ind til de omkringliggende bygninger og fandt frem til, at kunden havde købt en bygning lige op ad gruspladsen, der vat tiltænkt at rives ned. Vi fik dog lov til at rykke ind i bygningen og transformerede hurtigt rummene om til at kunne facilitere forskellige aktiviteter. Til en start hjalp vi med at sætte en minimal driftsorganisation op og afholdte de første arrangementer i huset ret kort tid efter vi startede. På den måde kunne vi prototype brugen af huset, mens vi renoverede det. Det var også en meget bedre måde at bruge kundens midler, da indkøb og indretning af to containere hurtigt løber op.

På baggrund af research i området opdagede vi, at der faktisk blev afholdt en del events i området – men at de typisk var lukkede og gæster mest kom til de samme arrangementer og mødte de samme mennesker gang på gang. En løsning af dette var at skabe en prisstruktur for lån af de nye lokaler. Strukturen var simpel – det kostede noget af afholde eventen, men åbnede man det gratis op for offentligheden, var det også gratis at afholde dem i bygningen. Derigennem blev bl.a. oplæg åbnet op for nye målgrupper, studenterpræsentationer på skolen åbnet op for virksomheder og beboere i området og sidst, men ikke mindst, fik foreninger plads til at vokse.

I sidste ende kunne vi hjælpe kunden med at skabe liv i bydelen i 12 måneder for de samme midler, det ville have kostet at designe og indrette to containere, der var den oprindelige idé. Der blev skabt nye fællesskaber og netværk, flere foreninger voksede markant i perioden, der blev mange flere aktivitetstyper af og vigtige partnerskaber på tværs af virksomheder og organisationer blev etableret.


Hvordan kan I se effekten af samarbejdet med USE Studio hos jeres kunder?

Vi fik til opgave at skabe en ny visuel identitet og navn til Iværksætterhuset Gellerup. De havde været igennem en rebranding året forinden, men deres nye navn og visuelle materiale fik ikke flere til at blive en del af huset. Det visuelle univers var – ligesom navnet – meget business-orienteret og resonerede dårligt med både deres bygning, indretning, attitude og placering.

Efter flere researchbesøg og indblik i organisationen og deres fremtidsvisioner lavede vi en workshop, der skulle afdække husets værdier. Her kom ord som ”hands-on” og ”entreprenørskab” på bordet. Baseret på dem skabte vi det nye brand statement “––– is a co-working space for hands-on entrepreneurs to test, develop and grow their business”.

Det nye brand statement lå til grund for en navneproces, som bragte de nye værdier, husets kvadratiske arkitektur samt inspiration fra brætspil sammen til det nye navn ”Square One” – en henvisning til at starte ”fra scratch”. Det visuelle materiale tog ligeledes udgangspunkt i kvadrater og blev udformet, så kunden selv kunne udarbejde det grafiske materiale uden at skulle hyre os ind hver gang.

Det har været en magisk fornemmelse at følge Square One siden, da det materiale de producerer – nu et år senere – stadig er on brand og samtidig leger videre med det univers USE Studio skabte for dem.