NavneNyt: Lene Dammand Lund fortsætter som KADK’s rektor

NavneNyt

7. januar 2020

KADK’s bestyrelse genansætter Lene Dammand Lund som rektor

Rektor Lene Dammand Lund har fået nyt mandat til at lede udviklingen af KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Lene Dammand Lund startede som rektor for KADK i 2012 og baggrunden for genansættelsen er hendes hidtidige resultater som rektor samt hendes visioner for, hvordan uddannelserne og forskningen på KADK kan styrkes og bringes endnu bredere i spil i samfundet fremover.

Som KADK’s bestyrelsesformand, Mette Lis Andersen, udtaler i forbindelse med genansættelsen, har “Lene Dammand Lund … allerede opnået markante resultater og ført KADK gennem en tid med omstillinger og økonomiske tilpasninger. Samtidig har hun udviklet institutionen i tæt relation til nye samfundsmæssige behov, så den nu står væsentligt stærkere, end da hun startede for syv år siden. Jeg er sikker på, at vi i bestyrelsen har valgt den helt rigtige kandidat til fortsat at løfte den danske førerposition inden for arkitektur, design og konservering sammen med dygtige medarbejdere og studerende – det kreative bliver stadig mere afgørende for bæredygtige samfundsmæssige løsninger.”

Lene Dammand Lund ytrer selv, at “vi (KADK) uddanner inden for arkitektur, design og konservering på højeste niveau og bidrager med nye kunstneriske og kreative bud på svære udfordringer. For eksempel når det gælder om at bygge den bro mellem teknologi og menneske, der er afgørende for at lave attraktive og bæredygtige forandringer, som mennesker kan se sig selv i, også under den store omstilling vi står overfor.”

I november 2019 var Lene Dammand Lund oplægsholder på konferencen ‘Nå de 17 – via design’ initieret af Design denmark, DIEH, Industriens Fond og Dansk Erhverv, som tog udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, hvilket også er et stort fokus hos KADK, der siden 2017 har arbejdet med verdensmålene for bæredygtig udvikling. I de kommende år vil de globale udfordringer ikke blive mindre ifølge KADK:

“Vi skal drive samfundsmæssige forandringer, som understøtter en bæredygtig planet og et godt liv for alle. Det kalder på, at vi giver de studerende bedre muligheder for at gå på tværs af siloer. Vores samfund har brug for mere holistisk tænkning. Inden for vores uddannelser handler det for eksempel om ikke alene at fokusere på, hvordan en bygning eller en genstand virker, men også hvordan den påvirker omverdenen. Det ansvar har vi de bedste forudsætninger for at tage på os på KADK, og vi vil fremover indgå i nye partnerskaber samtidig med, at vi styrker vores kernefaglighed, som handler om formgivning”, udtaler Lene Dammand Lund.

Ansættelsen af Lene Dammand Lund sker på baggrund af en formel rekrutteringsproces med bistand fra et eksternt bureau.
Find pressemeddelelsen her.

Fotokreditering: Laura Stamer