Design denmark hjælpepakker

COVID-19

20. marts 2020

I Design denmark tilbyder foreningen forskellige hjælpepakker medlemmer, heriblandt:

Give & Grow – En mentordning

I samarbejde vil Design denmark og KADK skabe en solid bro mellem designstuderende og den professionelle designbranche. For at kunne bidrage bedst muligt til designfeltets vedligeholdelse og videre udvikling, er ambitionen at vitalisere en solid og langsigtet mentorordning mellem de designstuderende og forankrede professionelle designere samt designtænkere.

Give & Grow – en mentorordning giver designstuderende en unik mulighed for at blive matchet med en erfaren designer, som de kan indgå i et individuelt sparringsforløb med.

Læs mere her.

VidensNetværk

Som medlem af Design denmark har du mulighed for at indgå i VidensNetværk, tidligere kaldt Erfagrupper. VidenNetværk er et godt sted at mødes, hvor medlemmer kan mødes og dele, berige og beriges, i et kollegialt fællesskab uden for arbejdspladsen.

De enkelte netværk er inddelt efter faglige interesseområder.

Læs mere her.

Book en Booster – Individuel sparring i cirkulær design

Book en individuel sparring med det cirkulære designfællesskab, RE·DO·THINK, hvor Helle Brechling Johansen og Tenna Hansen vil rådgive og vejlede om cirkulær designforståelse.

Med udgangspunkt i egen case kan du/I blive udfordret og guidet i de muligheder, der ligger i cirkulær designudvikling og hvordan du/I kan få indsigter i specifikke afsæt til håndtering af det daglige arbejde med cirkulær design.

Vejledningerne tager afsæt i de nyeste tiltag inden for cirkulære designmetoder og -teorier, kombineret med de to designeres mangeårige erfaringer med cirkulær designforståelse inden for et bredt designfelt. Med eget udviklet cirkulært designtool gives der mulighed for refleksion og sparring i hvert trin i designprocessen. Der sættes herved fokus på designbranchens mange muligheder, såvel strategisk som praktisk, hvis designprocessen re-tænkes ud fra en cirkulær designforståelse.

Book en Booster-forløbene vil køre i foråret 2020, hvor de to designere vil stå til rådighed første torsdag i hver måned fra februar til og med april måned. Forløbene er en sparringsproces, hvor du/I får mulighed for individuel vidensudveksling og sparring á 45 minutters varighed.

Sparringen har til formål at du/I bliver hjulpet til den cirkulære designdannelse, der er behov for til at fremme en cirkulær fremtid.

Læs mere her.

Juridisk rådgivning

Som medlem af Design denmark kan du sikre din virksomhed den bedste juridiske rådgivning og være sikker på at overholde erhvervsjuraen, uanset om det gælder markedsføringskampagner, rettigheder til design, ansættelsesret eller noget helt andet.

Læs mere her.

Syn- og skønspersoner

Design denmark tilbyder anvisning af syn- og skønspersoner gennem foreningens alsidige database med erfarne eksperter inden for alle områder af designfaget.

Foreningen har en bred palette af syn- og skønspersoner, der er tilknyttet foreningens service.

Læs mere her.

Sparring med retsudvalget