Hvordan hjælper designbranchen virksomheder ud af krisen?

COVID-19

20. marts 2020

Hvad sker der for designbranchen – og hvad kan du selv gøre?

Behovet for designanvendelse, er på sit højeste. Lige nu er vi i vakum. Virksomheder, af mangel på bedre overblik, afventer, lukker ned, udsætter, afskediger, mister.

Først kom distanceringen, så tvivlen, så forskrækkelsen og nu alvoren.

Det er et naturligt forløb. Det er det, der skal til nu. Hvad betyder det for os? Designbranchen er afhængig af omverdenen og det øvrige erhvervslivs tilstand. Men omverdenen er også dybt afhængig af designbranchen. Vi har som enkeltvirksomhed og som branche mulighed for proaktivt at skabe og være på forkant. Det kræver timer. Det kræver overskud. Men det er med til, at vi som fag kan hjælpe vores egne virksomheder og det samlede samfund igennem hurtigere, bedre og styrket.

Ja. Du skal holde afstand. Men du skal ikke holde op med at virke.

På et tidspunkt er vi på den anden side af denne akutte fase. Hvornår vides ikke. Og til hvad, ved vi heller ikke. Men vi ved, at der er et efter. Og vi kan hver især med rette spekulere i, hvilke behov der vil opstå naturligt oven på den nuværende situation.

Et nøgleord for mig er Skalérbarhed. Der vil i fremtiden være brug for skalérbare sygehuse, skalérbare arbejdspladser og skalérbare uddannelsesinstitutioner. Og ikke mindst fleksibilitet og mobilitet. Hurtigt at skifte funktion og at skifte location, fysisk og fra platform til platform. CPH DOX gennemfører festivalen og viser nu sine film online, stadig med begrænset billetantal, for at bevare magien. Biografpremiere sker digitalt på udvalgte datoer osv. Planlagt rejseaktivitet erstattes med succes af digitale mødeværktøjer, osv.

Der er mange opgaver og udfordringer for menneskeheden, opgaver skræddersyet til designbranchen at løse. Det er det vi er her for.

Vi er alle berørte på den ene eller anden måde. Som privatpersoner, som mennesker, som selvstændige eller virksomhed, og som branche. Vi er i en situation, som vil berøre flere af os negativt, men som også kan indeholde muligheder for fremtidig nye løsninger.

Hvordan reagerer man? Og hvordan agerer man?

Som enmandsvirksomhed er man både sårbar og stærk. Man har ikke udfordringer med medarbejdere og afskedigelser. Man er kun sig selv. Men man er til gengæld dybt afhængig af sine kunder og deres tilstand, virkelyst og vækst. Og den stagnerer formegentlig over hele linjen nu. I hvert fald i en periode.

Jeg hører mange forskelligrettede historier. Nogle er på konkursens rand. Andre fortsætter i et andet, måske mere hensigtsmæssigt tempo. Og sådan er det. Nogen har for travlt, andre bekymres over for få opgaver. Måske alt dette kan udligne og balancere lidt. Man har lov at håbe.

I Design denmark har vi kortsigtede og langsigtede initiativer. De kortsigtede er aflyst. De langsigtede udvikler vi stadig på med fuld skrue. Og denne situation er, i min optik, med til at understrege vigtigheden af design. Vi har fokus på bæredygtighed og verdensmål, men epidemier og pandemier er jo en del af den ligning.

Hvad kan du selv gøre?

Du har som selvstændig mange forskellige opgaver under mange kasketter. Det behøver ikke at være katastrofalt med en indtægtspause nu i dit samlede årshjul. Der vil for manges vedkommende blive ekstra travlt senere på året. Lige nu udskydes alting til 3. + 4. kvartal. Der må vi stå klar. Det er nu at du skal investere interne timer i egen virksomheds-timer:

  1. Få opdateret din hjemmeside. Du ved det godt!
  2. Ræk ud. Genoptag gamle relationer. En servicemail til gamle kunder. Hvordan går det med dem nu? Er de berørte? Kan du hjælpe dem med noget?
  3. OPRYDNING! Skabe, skuffer, filer, mapper. Back up, sortér. Det giver energi og du får udrettet noget konstruktivt.
  4. Orientér dig i hvad der kan opstå af nye markeder, nye tiltag. Deltag i konkurrencer. Det pibler frem derude. Se her.
  5. Og snart releaser Design denmark sin nye hjemmeside. Der bliver god plads til at du kan præsentere dig og din virksomhed med cases, fortællinger og links til projekter. Brug tiden på at få kreeret den gode tekst. Find de gode cases og få skaffet billeder af det. Så er du på forkant.
  6. Tag initiativ til et virtuelt kaffemøde med tre kolleger. Hvad tænker de? Kan I sparke noget i gang sammen?Kan du lave noget selvpromoverende larm? Louis Vuitton har standset deres parfume produktion og laver nu håndsprit – gratis!

Har du en virksomhed og medarbejdere – hvor står man så?

Heldigvis arbejdes der på alle planer om at understøtte SMV lige nu. Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen samarbejder for at undgå katastrofen, som uden indblanding står for døren.

BREAKING NEWS:

Finansministeriet annoncerer forslag om en kompensationsordning for de selvstændige. Staten vil dække 75% af tab for selvstændige med under 10 ansatte, der ser frem til at mist 30% af omsætningen, og op til 23.000 dkr. om måneden i tre måneder fra d. 9. marts til 9. juni. Plus tilskud til udgifter. Der er ikke tale om lån. Forslaget er til forhandling lige nu. De tidligere annoncerede hjælpepakker er til virksomheder med flere end 50 ansatte. Se her.

“Et vigtigt område, der ikke er omfattet af aftalen, er enkeltmandsvirksomheder. Det er utrolig vigtigt, at alle de mennesker, der arbejder hårdt i deres eget firma, også får en hjælpende hånd. Vi vil derfor i Dansk Erhverv arbejde for, at vi også hurtigt finder en løsning for de mange enkeltmandsvirksomheder, der også er ramt af den akutte krise”, siger Brian Mikkelsen.

Nyhedsstrømmer er kontinuerlig og det handler om at balancere og holde sig orienteret uden at blive deprimeret.

Nogle vil overleve, nogle vil knække.

Lad os som designbranche sørge for at hjælpe samfund og virksomheder igennem, og sammen balancere realiteter, ansvar, muligheder og håb.

Du er ikke alene.

Venlig hilsen,
Abelone Varming, direktør, Design denmark

Gode links at orientere sig i er

Finansministeriet her.
Dansk Erhverv her og her.

Generel information om COVID-19

På ‘Coronavirus/covid-19 i Danmark‘ finder du myndighedernes samlede information omkring COVID-19.

Information til virksomheder om COVID-19

På virksomhedsguiden (en fælles, offentlig platform) kan du læse vejleding om COVID-19 for virksomheder.

Hjælpepakker: Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Find spørgsmål og svar om midlertidig lønkompensationsordning til private virksomheder på virksomhedsguiden.
Læs pressemeddelelsen ‘Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere‘ fra Finansministeriet.

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer i marts som følge af COVD-19

Læs mere om kompensationsordningen på virksomhedsguiden.

Forlængelse af virksomheds betalingsfrister vedr. moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere om den midlertidige udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat på virksomhedsguiden.

Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID-19 eller i karantæne

Læs mere om refusion i pressemeddelelsen ‘Nye initiativer til at holde hånden under danske arbejdspladser ‘ fra Finansministeriet.
Læs mere om refusion på virksomhedsguiden.

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Læs mere om fleksibel arbejdsfordeling i pressemeddelelsen ‘Nye initiativer til at holde hånden under danske arbejdspladser ‘ fra Finansministeriet.

Udbetalte tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen her.
Læs mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået udbetalt tilskud fra Statens Kunstfond her.

Indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud o.lign. indendørs aktiviteter lukkes midlertidigt

Læs mere om brug af kulturinstitutioner her.

Senest nyt om COVID-19 fra myndighederne

Her kan du følge med i de seneste udmeldinger fra de danske myndigheder.

Opdateret d. 17. marts 2020