Ny handlingsplan for cirkulær design, produktion og forbrug

Cirkulær design

24. marts 2020

Cirkulær designs indflydelse i den aktuelle handlingsplan fra Europa-Kommissionen. Indlægget er skrevet af designfællesskabet Re·Do·Think.

Cirkulær handlingsplan

Europa-Kommissionen præsenterede d. 11. marts 2020 en ny handlingsplan for cirkulær økonomi, der skal ændre måden, hvorpå vi producerer og forbruger. Den nye plan indeholder tiltag, der skal fremme cirkulær design, cirkulær produktion og cirkulær forbrug for at føre EU hen mod et samfund, der bygger på forståelsen af cirkulær økonomi.

Handlingsplanen får stor betydning for designfaget, designvirksomheder og hvordan kommende designere skal uddannes, for at imødekomme fremtiden. – Og det bliver nødvendigt, da der som nu og i fremtiden vil ses faktorer, som vil udfordre verdensudviklingen og hvor design kan være med som problemløser.

Den nye plan retter sig mod 4 fokusområder for at reducere det europæiske miljøaftryk i de kommende ti år /

 • Gøre bæredygtige produkter til norm i EU/ Kommissionen vil foreslå bæredygtig produktpolitik for at sikre, at produkter, der markedsføres på det europæiske marked, er designet til at fungere og holde længere, samt lettere at genbruge, reparere og genanvende. Samtidig skal de i stedet for råmaterialer bestå af mest muligt genanvendt materiale. Herved vil engangsbrug blive begrænset, planlagt forældelse blive tacklet og distribution af usolgte holdbare varer forbudt.
 • Styrke forbrugernes rolle/ Give forbrugerne adgang til pålidelige oplysninger om emner som produkternes reparationsmuligheder og holdbarhed, som hjælper dem med at træffe miljømæssige bæredygtige valg. Herved vil forbrugerne kunne træffe miljømæssige bæredygtige valg i forhold til ”Right to Repair”.
 • Iværksætte konkrete tiltag for sektorer, der anvender store ressourcer, men som har store cirkulære potentialer/
  Elektronik/ For at opnå længere produktlevetider og forbedre indsamlingen og behandlingen af affald.
  Batterier og køretøjer/ For at opnå batteriers bæredygtighed og øge batteriers cirkulære potentiale.
  Emballage/ For at reducere emballering og stille obligatoriske krav til hvad der skal tillades på EU-markedet.
  Plast/ For at reducere mikroplast og ikke nedbrydelig biologisk plast.
  Tekstiler/ For at styrke konkurrenceevnen og innovation i sektoren og styrke EU’s marked for tekstilbrug.
  Byggeri og bygninger/ For at fremme cirkularitetsprincipper for bygninger
  Mad/ For at erstatte engangsemballage, service og bestik med genanvendelige produkter i fødevareservices og opstille lovgivningsinitiativer herfor.
 • Minimere affald/ Undgå affald og omdanne det til sekundære ressourcer af høj kvalitet, der drager fordel af et velfungerende marked for sekundære råvarer. Kommissionen vil undersøge, om det måske kræver en harmoniseret model for separat indsamling og mærkning af affald i EU, og her kan design tænkning og med særdeleshed cirkulær design tænkning ses som en nødvendighed for samfundet.

Cirkulær tænkning og ageren

I forbindelse med lanceringen af handlingsplanen bliver nødvendigheden af cirkulær design tænkning og ageren yderligere understreget af Frans Timmermans, direktør for European Green Deal /

”… For at opnå klimaneutralitet inden 2050 og bevare vores naturlige miljø, styrke og økonomiske konkurrenceevne kræves en fuldt cirkulær økonomi. I dag er vores økonomi stadig for det meste lineær, idet kun 12% af sekundære materialer og ressourcer bringes tilbage i økonomien. Mange produkter nedbrydes for let, kan ikke genbruges, repareres eller genanvendes eller er kun til engangsbrug. Der er et enormt potentiale, der skal udnyttes for både virksomheder og forbrugere. Med dagens plan lancerer v handling for at transformere, hvordan produkter fremstilles og giver forbrugere mulighed for at træffe bæredygtige valg til deres egen fordel og for miljøet.”
– Frans Timmermans, direktør for European Green Deal.

Herudfra forstås designeres ansvar for at skabe cirkulære produkter og samtidig forbrugernes kernerolle i at kunne træffe miljømæssige bæredygtige valg i forhold til ”Right to Repair”, for at sikre et regenerativt samfund.

Ifølge kommissionen er overgangen til cirkulær økonomi allerede i gang, hvor frontrunner-virksomheder, forbrugere og offentlige myndigheder i Europa er begyndt at omfavne den cirkulære forståelse. Handlingsplanen skal sørge for, at overgangen til cirkulær økonomi bliver en mulighed for alle og hvor ingen efterlades og her kan cirkulær design tænkning med særdeleshed ses som et nødvendigt redskab. Den cirkulære tænkning og ageren formår at favne samfundets forandringer og understøtter overgange fra lineær design tænkning til cirkulær design tænkning og ageren.

Så lad os stå sammen om at styrke sammenskabelse, cirkularitet og bruge designfagligheden til at finde nye cirkulære potentialer.

Vil du se mere, så læs selve handlingsplanen og bliv klogere på hvad det får af betydning for dig som designer.
Find rapporten ‘Circular Economy Action Plan – For a Cleaner and more Competitive Europe’ her.