Dd og DE: COVID-19 Q&A’s, webinar, hotlines og hjælpepakker

COVID-19

31. marts 2020

Design denmark er medlem af Dansk Erhverv og derfor involveret i en række tiltag ift. design – værende både rådgivende, udøvende og strategisk. Sammen med de andre brancheorganisationer i Dansk Erhverv er Design denmark med til mere nuanceret at støtte op om de forskellige branchennicher, hvor alle har forskellige behov og udfordringer – og muligheder.

Designbranchen er er branche, der for så vidt både kan trues og opleve vækst i samfundsmæssige op- og nedture. For hvornår er design egentlig vigtigst og mest relevant? Hvornår har vi som samfund allermest brug for nytænkning og vaneskift? Hvornår skal bygninger tilpasse sig nye formål? Hvornår skal vi kommunikere på nye måder? Hvornår skal forretninger skalere? Hvornår skal produktionsgange omtænkes og ændres? Hvornår skal vi hurtigt og i stor skala kunne producere nyt? Og hvornår skal virksomheder tilpasse sig allermest?

I kriser. Og vi er klar. Designfaget er klar til at innovere, forbedre, skalere, omstrukturere – og agere. Det er det, vi gør. Brug os!

Nyt fra Dansk Erhverv ift. rådgiverbranchen

Webinar, Q&A’s og direkte hotlines:

Webinar: Coronavirus – håndtering ud fra en ansættelsesretlig vinkel, d. 2. april 2020 kl. 13.00 – 14.30.

Coronavirus – spørgsmål og svar for en række praktiske og juridiske spørgsmål om virksomheders håndtering af Coronavirus.

Konkrete ansættelsesretlige eller erhvervsjuridiske spørgsmål kan rettes til Dansk Erhvervs hotline på tlf. 33 74 64 00 eller til Erhvervsstyrelsens hotline via Virksomhedsguiden.

Medlemsundersøgelse:

Ny undersøgelse på vej – hold øje med Dansk Erhvervs hjemmeside.

Overblik over hjælpepakker:

Aftale om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere:
Vejledning om lønkompensation.

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter:
Virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder f.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter, når der er tale om en omsætningsnedgang på mere end 40 pct. som følge af Coronavirussen.

Midlertidig kompensation for selvstændige og freelancere:
Selvstændige og freelancere, der ikke er omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, kan kompenseres for det omsætningstab Coronavirussen måtte medføre.

Kompensationsordning for aflyste eller udskudte arrangementer:
Har din virksomhed været nødsaget til at aflyse eller udskyde arrangementer pga. Corona-situationen, kan virksomheden opnå kompensation under visse betingelser.

Garantier for lån til store virksomheder:
Virksomheder, der i særlig høj grad er påvirket af COVID-19, kan søge om en garanti fra Vækstfonden via deres finansieringsinstitut. Der er to ordninger: En målrettet SMV’ere og en målrettet store virksomheder.