Dd som faglig garant i sager om designkrænkelser

Designkrænkelser

24. april 2020

Den 4. juni 2019 fik Anne Black, i Sø- og Handelsretten, medhold i alle anklager i sagen Anne Black versus Netto og Ronald A/S. De blev således pålagt at betale 1,5 millioner kroner plus renter og sagsomkostninger i erstatning. Som mange af jer nok har fulgt med i, er denne dom blevet anket og Salling Group er gået ind i sagen. Senest har Dansk Erhverv indsendt en anmodning om bi-intervention i ankesagen, hvori de støtter Salling Groups argumentation.

Design denmark er som bekendt medlem af Dansk Erhverv. Da det kom os for øre, at DE havde valgt at indgå som part i sagen, informerede Design denmark Dansk Erhverv om, at vi ikke står som medunderskrivere på bi-interventionen. Dette er blevet ført til protokol i sagen.

Det er vigtigt for Design denmark at fastholde faglig troværdighed og relevans ift. vores opgave med at uddanne og udpege Syns- og skønspersoner samt Fagdommere. Vi sikrer løbende et tilgængeligt korps af fagligt relevante eksperter, der kan vurdere og dømme i designrelaterede sager ved de danske domstole. Dette arbejde skal de udpegede personer kunne udføre udelukkende med udgangspunkt i deres egen faglighed og subjektive vurdering fra sag til sag. Det skal der aldrig herske tvivl om. Design denmark bruger megen tid på uddannelsen af Syns- og skønspersoner, og det har høj prioritet i vores forening. Det er vigtigt for branchen og for de enkelte berørte virksomheder. Det betyder også, at Design denmark ikke udtaler sig eller tager parti i verserende sager.

Har du spørgsmål eller kommentarer til dette, er du velkommen til at skrive direkte til Design denmarks direktør, Abelone Varming på av@designdenmark.dk.