Ja, Netto har kopieret kendt keramikers værker og univers

Designkrænkelser

11. juni 2020

I dag er der faldet dom i ankesagen Salling Group versus Anne Black.

Landsretten har endnu engang slået fast, at Netto har kopieret Anne Blacks arbejde. Men erstatningen er sat til 300.000 kr. altså kun 10% ift. kravet på 3 mio., hvilket er urimeligt og understreger, at designerens arbejde ikke tages alvorligt nok. Retten begrunder erstatningsfastsættelsen med tvivl om forventet omsætning samt det reelle salg Netto har haft af de omtalte produkter. Netto blev i første omgang i Sø- og Handelsretten dømt for kopiering og til at betale Anne Black en erstatning på 1,5 mio. kroner for at producere og sælge kopiprodukter. Retten mener nu, at der stadig er tale om en kopisag, men med en langt lavere erstatning.

“Det er meget positivt, at Landsretten finder det godtgjort, at Anne Blacks hængepotte er beskyttet af ophavsret og at de anerkender, at Nettos salg har medført skade på Anne Blacks brand. Det er trist for designbranchen, at Landsretten anlægger en så streng vurdering af beviskravet for et tab, da det reelt gør det umuligt for designere at dokumentere tab af brandvalue ved krænkelser, ligesom det fortsat vil være en god forretning for krænkere at kopiere dansk design. Anne Black har på branchens vegne forsøgt at få retstilstanden ændret, men desværre uden held. Jeg har anbefalet Anne Black, at vi forsøger at få sagen for Højesteret.”

Johan Løje, advokat
I serien af krukker fra både Netto (tv) og Anne black (th) er blandt andet en hængepotte med lædersnore. Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

Dommen kan læses her.

Dansk lovgivning skal til enhver tid sikre, at det ikke kan betale sig at kopiere. Det er tyveri at kopiere andres arbejde og derved fratage mennesker deres levevej. Straffen for at krænke immaterielle rettigheder i designbranchen skal være høj nok til, at det ikke kan betale sig. Sagen om kopiering af tre produkter, hvor keramiker Anne Black lagde sag an mod Netto, skulle aldrig have været anket. Anne Black vandt den sag i Sø- og Handelsretten i 2019 – og der skulle sagen have været afsluttet!

Design tager tid. Der findes intuitive løsninger, men langt de fleste designs har tusindvis af timer bag sig og de intuitive løsninger udspringer af årelange opbyggede erfaringer. Det er derfor ødelæggende for branchen, når de personer, som helliger deres liv til at skabe, ikke respekteres, og når deres værker, opfindelser eller designs – uden aftale – overtages og udnyttes af andre for hurtig profit.

“Vi er rigtig glade for dommen, som slår fast, at Netto har krænket Anne Black i forhold til ophavsretloven og markedsføringsloven. Erstatningsudmålingen er desværre for lav, hvilket vil skade danske designere fremover, idet de ikke kan læne sig op ad den nye retspraksis, som blev afsagt i Sø- og Handelsretten i 2019.”

Jesper Moseholm, Anne Black
Både Netto og Anne Blacks serier indeholder også to små krukker med låg. Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

En af opgaverne i Design denmark er at bidrage til sikring af designere og designvirksomheders arbejde. Hvis designere let kan kopieres og har svært ved at forsvare retten til deres frembringelser, udpines hele branchen og alle led i den. Lovgivningen skal beskytte mod dette. Patent og varemærkeregistrering, markedsføringslove og designbeskyttelse skal sikre mod krænkelser og kopiering. Det er ikke enkelt. Tendenser, inspiration og kopiering er parametre, der kan fortolkes. Og det sker i retten, hvor sagerne prøves – hvis de overhovedet når så langt. Ofte har den krænkede ikke økonomi til at prøve en sag i retten.

Design denmark uddanner og udpeger Syn- og skønspersoner samt fagdommere; erfarne folk med designfaglig baggrund. Retten lægger stor vægt på disse udtalelser. Design denmark understøtter designernes arbejde ved at udvikle og tilbyde medlemmer adgang til kontrakter, uddanne og informere medlemmer om vilkår og muligheder for at undgå kopiering og aktivt deltage i arbejdet med at oprette et dansk designnævn, der skal vurdere overlap af udtryk, før det bliver til eventuelle sager. Vi værner grundlæggende om originaliteten og designerens grundvilkår for at kunne vedblive at virke.

Denne sag er desværre én blandt mange og viser, at vi som designfag stadig har til opgave at beskytte retten til egne værker. Det handler om oplysning. Det handler om lovgivning. Det handler og at gardere sig, at samle skitser og dokumentere proces. Og det handler om en kulturændring i mange virksomheders fundament. Hvad er det man baserer sin forretning på? Vi har som samfund brug for originalt design. Det er det, der skaber udvikling og gør Danmark til en stærk designnation. Vi har brug for designere. Det værner vi om som forening og det skal retsvæsenet også gøre, både for de kreative, de kommercielle virksomheder og for samfundets skyld.

Køb originalerne. Lad kopierne stå.