Akkrediteringsrådet har tildelt Designskolen Kolding en positiv institutionskreditering

Designskolerne i Danmark

12. juni 2020

Kvalitetsstempel til Designskolen Kolding.

Akkrediteringsrådets beslutning om at tildele skolen en positiv akkreditering er et kæmpe skulderklap – og et udtryk for, at skolen som universitet lever op til de høje krav for kvalitet og relevans i sine uddannelser.

Samtidig markerer akkrediteringen en milepæl i skolens 50-årige historie og rejse fra kunsthåndværkerskole til designuniversitet med fokus på videnunderbygning, forskning, efteruddannelsesaktiviteter og ikke mindst samarbejde med det omkringliggende samfund.

“Akkrediteringsprocessen har været en vigtig opgave, vi har løftet i fællesskab, og i dag markerer derfor kulminationen på et fantastisk teamwork af både ansatte og studerende. Jeg er meget glad.”

Lene Tanggaard, rektor, 9. juni 2020

Akkrediteringsrådet har med sin afgørelse fulgt anbefalingen fra et eksternt panel bestående af repræsentanter fra andre designskoler, erhvervsliv og en studerende, som tidligere i år valgte at indstille skolen til en positiv akkreditering efter en grundig vurdering af stedets kvalitetssikringsarbejde.

Akkrediteringsrådet skriver i sin begrundelse:

Designskolen Koldings indsats er velbeskrevet og bygger på en velfungerende og systematisk praksis. Institutionen har et udbygget informationssystem med relevante data for den enkelte uddannelse og fastlagte politikker for, hvornår og hvorledes ledelsen vil skride ind over for en uddannelse, der viser tegn på problemer. Ligeledes er der en god informationsudveksling, både vertikalt og horisontalt, som understøtter velbegrundede indsatser. Designskolen Kolding gennemfører løbende justeringer i sin kvalitetssikringspraksis, og der er et bredt engagement blandt institutionens ansatte og ledelse, som fører til udvikling og anvendelse af indvundne erfaringer i fremtidige indsatser.

Undervejs i akkrediteringsprocessen tog Designskolen Kolding en beslutning om, at kvalitetssystemet skulle bygges på baggrund af skolens praksis, og at det ikke skulle være for stort eller kræve unødig dokumentation. I stedet har skolen haft fokus på at skabe et system med udgangspunkt i organisationen og i alle de gode ting, de gør sammen.

Den positive institutionsakkreditering af Designskolen Kolding gælder indtil 2026, hvor skolen igen skal akkrediteres.

Hvad er akkreditering?

Det danske akkrediteringssystem omfatter universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier samt de kunstneriske og de maritime uddannelsesinstitutioner. Systemet blev etableret i 2007 og har til formål at styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde med at udvikle uddannelser med stadigt højere faglig kvalitet og relevans. Med akkrediteringsloven fra 2013 overgik systemet løbende fra akkreditering af hver enkelt uddannelse til i stedet at akkreditere hele uddannelsesinstitutioner.

Læs mere på Designskolen Koldings hjemmeside og find link til rapporten fra Danmarks akkrediteringsinstitution her.

Fotokreditering: Designskolen Kolding