”Joy, hjælp de kreative og freelancerne” Åbent brev til kulturministeren

COVID-19

17. juni 2020

Selvstændige og freelancere i de kreative brancher er hårdt ramt af følgerne af coronavirus.

Ny undersøgelse viser, at selvstændige og freelancere i de kreative brancher er hårdt ramt af følgerne af coronavirus. Mange tjener desuden for lidt til at være omfattet af regeringens hjælpepakker.
I et åbent brev til Kulturminister Joy Mogensen, sendt d. 17. juni 2020,
sender foreningenerne deres anbefalinger til Kulturministeren, sammen med en medlemsundersøgelse vedr. indtjeningsforhold og hjælpepakker i forbindelse med Covid-19 (udført af Megafon, april 2020).
Afsenderne er: Danske Billedkunstneres Fagforening, Danske Kunsthåndværkere og Designere, Forbundet Arkitekter og Designere, Tegnerforbundet, Uafhængige Scenekunstnere, UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere, Billedkunstnernes Forbund og Design denmark.


Kære Joy Mogensen

Vi er glade for, som lovet, at kunne sende dig resultatet af en ny fælles undersøgelse blandt medlemmerne i de 8 organisationer:
Danske Billedkunstneres Fagforening, Design denmark, Danske Kunsthåndværkere og Designere, Forbundet Arkitekter og Designere, Tegnerforbundet, Uafhængige Scenekunstnere, UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere samt Billedkunstnernes Forbund. 

Undersøgelsen giver et indblik i indkomstforholdene i store dele af den kreative branche og afdækker, hvordan selvstændige og freelancere er påvirket direkte eller indirekte som følge af Covid-19.

1598 personer, på tværs af de 8 organisationer, har deltaget i undersøgelsen, som blev gennemført af Megafon 14. – 20. april 2020.

Undersøgelsen viser at:

 • 29% af de adspurgte medlemmers indtægtsgrundlag er påvirket i høj gradeller meget høj grad af udbruddet af Covid-19.
 • Særligt medlemmer med indkomst ud over lønmodtagerindkomst er påvirket. Af dem svarer 48 % at de i høj gradeller meget høj grad er påvirket.
 • Blandt medlemmer, der udelukkende har lønmodtagerindkomst er kun 13% påvirket i i høj gradeller meget høj grad. Det gælder især de fastansatte arkitekter.

Undersøgelsen bekræfter et stort behov for hjælpepakker til at holde hånden under de kunstneriske, kreative brancher.

Størst nedgang i selvstændig virksomhed og honorarindtægter

Mange af medlemmerne har indtægter sammensat af A-indkomst, honorarer, legater, indtægter fra selvstændig virksomhed m.v. Derfor var det meget glædeligt, at hjælpepakkerne blev udvidet til også at gælde selvstændige og freelancere med sammensatte indtægter. 

 • 44% af undersøgelsens deltagere har indtægter, der ikke er almindelig A-beskattet lønmodtagerindkomst. 
 • 67% ud af denne gruppe har oplevet nedgang i deres indkomst som direkte eller indirekte følge af coronavirus. 

Det er især indtægterne som selvstændig, der er påvirket: 

 • Den gennemsnitlige nedgang i indtægt som selvstændig er 61,6%.
 • 80% har haft en nedgang i indtægt på 25% eller højere. 

Også honorarindtægter er påvirket markant:

 • Den gennemsnitlige nedgang i indtjening fra honorarer er 43,7%.
 • 48% har oplevet en nedgang på 25% eller derover. 

Mange tjener for lidt til at være omfattet af hjælpepakkerne

Undersøgelsen viser, at mange medlemmer ikke kan leve op til hjælpepakkernes indkomstkrav, fordi de tjener for lidt. Derfor kan de, som i forvejen har et spinkelt indkomstgrundlag, ikke modtage nogen kompensation.

 • 14% svarer, at de før skat havde en årlig personlig indkomst på under 100.000 kr. i 2019. 
 • 28% havde en indkomst på mellem 100.000 og 199.999 kr. 

Undersøgelsen viser samtidig, at 53% af de af undersøgelsens deltagere, der tjener mindre end 200.000 kr. om året, ikke er medlem af en a-kasse. Dvs. at der ikke er et økonomisk sikkerhedsnet under en stor del af den kreative branches arbejdende. 

Til sammenligning er ca. 81 pct. af den samlede arbejdsstyrke medlem af en a-kasse.

Opfordring:

Bekræftet af undersøgelsens resultater, opfordrer de 8 undertegnede organisationer til, at de nuværende hjælpepakker for kunstnere og freelancere med sammensatte indtægter forlænges og justeres, så minimumskravet fjernes helt.

De kreative brancher kan hjælpe os ud af krisen styrket

Coronakrisen har aktualiseret et allerede eksisterende behov for mere viden om selvstændige og freelanceres indkomstforhold og -vilkår i de kunstneriske, kreative brancher. Derfor vil vi i de 8 organisationer fortsætte samarbejdet med at indsamle viden og data på området. 

Vi ønsker samtidig at fortsætte det positivesamarbejde med kulturministeriet og ser frem til en tættere dialog.

Vi stiller os meget gerne til rådighed med viden og ideer til, hvordan de kunstneriske, kreative brancher kan hjælpe i den kommende overgang fra støtteordninger til genopretning. 

De kreative fag giver os evnen til at forestille os nye måder at gøre tingene på. Om det handler om grøn omstilling eller omstilling til tiden med – og efter coronavirus, så bring de kreative kompetencer i spil. Vi er klar til at være de professionelle nytænkere og problemløsere, som kan være med til at få os ud af krisen styrket. Også i samarbejde med det øvrige erhvervsliv. 

Med venlig hilsen

Jan Ove Petersen, formand Forbundet Arkitekter og Designere, på vegne af:

Danske Billedkunstneres Fagforening
Design denmark
Danske Kunsthåndværkere og Designere
Forbundet Arkitekter og Designere
Tegnerforbundet
Uafhængige Scenekunstnere
UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere
Billedkunstnernes Forbund


Opdatering 1. juli 2020:
D. 30. juni kom der svar fra kulturministeren. Læs hele brevet her.


Kontaktpersoner

Hans Christian Asmussen, designer MD, bestyrelsesmedlem Forbundet Arkitekter og Designere
hans@nation.dk
+45 4055 56 56

Ib Sander Hansen, specialkonsulent, Forbundet Arkitekter og Designere
ib.sander-hansen@faod.dk
+45 3283 6990

Fotokredigering: Fotograf Anders Hviid