Etablering af et nyt dansk designnævn – skal din organisation være med?

Designkrænkelser

20. juli 2020

Der er behov for et nyt dansk designnævn – og for at løse konflikter billigere og mere effektivt på design- og arkitektområdet

Design, kunsthåndværk og arkitektur er beskyttet af ophavsret, designret og markedsføringsloven. På trods af at Danmark kan bryste sig af et af de højeste beskyttelsesniveauer for design, er det dyrt og tidskrævende at håndhæve sine rettigheder.

“I andre nordiske lande har de haft den slags nævn her i mange år. Jeg mener, det er meget positivt, hvis vi nu også kan få det i Danmark.”

Morten Rosenmeier, formand for Akademikerne ved Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)

Hvorfor?

Designere, kunsthåndværkere og arkitekter oplever ofte, at konkurrenter og andre virksomheder plagierer, og at virksomhederne slipper godt afsted med dette. Det kan ofte betale sig at kopiere, og flere store og massivt presseomtalte sager har i den seneste tid vist, at der for begge parter i sagerne er et reelt behov for et alternativ til de langvarige og dyre retssager.

Hvem er vi?

Sammen med en kreds af branchens interessenter bestående af Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Akademikerne ved Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) og Danske Kunsthåndværkere & Designere har Design denmark sammen med en række advokater og designer Svend Onø siden starten af 2019 arbejdet tæt sammen med henblik på at etablere et privat nævn – Designnævnet –  efter svensk model fra det private Opinionsnämnd, der er etableret af den svenske organisation Svensk Form.

Designnævnet skal løse konflikter nemt, hurtigt og billigt. Det skal bestå af arkitektur- og designkyndige samt jurister, som kan tage stilling til sager om plagiering, der indbringes for nævnet enten ensidigt af en designer/kunsthåndværker/arkitekt eller af begge parter i sagen.

Hvor langt er vi?

Arbejdet har stået på siden begyndelsen af 2019, og vi er kommet langt. Der mangler nu en afklaring af økonomien bag nævnet samt af den organisatoriske opbygning heraf.

Hvad er næste skridt?

Da det haster at få Designnævnet i luften, vil gruppen bag initiativet afholde et møde i august, hvor også andre interesserede organisationer opfordres til at deltage, således at Designnævnet kan blive så bredt funderet som muligt.

Hvis man ønsker at deltage i mødet eller har spørgsmål og input, kan henvendelse ske til Professor Morten Rosenmeier på:
Telefon: 20 34 08 87
E-mail: morten.rosenmeier@jur.ku.dk