5 skarpe til Lotte Nystrup Lund fra Futurista.dk

5 skarpe

17. august 2020

Du kan ikke vide alt om de mange muligheder og konstant skiftende udfordringer, som din virksomhed står overfor. Så: Hvordan forholder du dig til det, der ligger uden for dine egne kompetencer? I denne udgave af 5 skarpe er spørgsmålene rettet til Futurista Lotte Nystrup Lund, som gør os klogere på, hvilken værdi det kan bibringe en virksomhed at samarbejde med et Advisory Board eller en bestyrelse.

“Den gode bestyrelse eller Advisory Board er mangfoldig og kan også hjælpe virksomheden med at forholde sig proaktivt til de forandringer, vi som menneskehed gennemgår.”

Lotte Nystrup Lund


Hvilken værdi kan en bestyrelse eller et Advisory Board skabe for en designvirksomhed?

Designvirksomheder skal gribe samtidens muligheder og udfordringer. Eksempelvis ift. digitalisering, bæredygtighed, eksport, jura og nye måder at sælge på. Det er umuligt at vide noget om alt. Med en bestyrelse eller et Advisory Board kan du sammensætte et hold, der tilfører kompetencer, som I ikke selv har. Og få sparring på, hvordan I udvikler jer godt og lykkes med jeres vision.

Den gode bestyrelse eller Advisory Board er mangfoldig, og kan også hjælpe virksomheden med at forholde sig proaktivt til de forandringer, vi som menneskehed gennemgår: Morgendagens kunder og medarbejdere har helt andre værdier og forventninger sammenlignet med tidligere. Hvad betyder det for designvirksomheden internt og for dens strategi, services og produkter?

Lige nu arbejder mange bestyrelser benhårdt på at hjælpe virksomheder med at likviditeten er på plads om en uge, en måned, når momsen skal betales, når hjælpepakkerne slutter osv. Det tror jeg er med til at redde flere fra at gå helt ned i den bølgegang, vi ser nu. Man kan omvendt spørge: Hvilken virksomhed kan ikke få glæde af at sparre med en gruppe dedikerede folk, der har sat sig ind i virksomheden og leverer viden, som den ikke selv har?

“Hvilken virksomhed kan ikke få glæde af at sparre med en gruppe dedikerede folk, der har sat sig ind i virksomheden og leverer viden, som den ikke selv har?”

Lotte Nystrup Lund


Hvornår er det relevant for en designvirksomhed at få en bestyrelse eller et Advisory Board?

Designvirksomheder er anerkendt for at skabe løsninger, der matcher målgruppen og fremtiden. Men de er – som alle andre – udfordret af, at have ’snuden i sporet’ på sit felt. Her tilfører en ekstern gruppe værdi, fordi de ser virksomheden fra helikopterhøjde. De kan stille spørgsmål, som man ikke selv har overvejet. Flere undersøgelser viser, at en ekstern bestyrelse giver bedre bundlinje. Det er relevant for de fleste.

Groft forenklet kan du inddele virksomheder i fire udviklingsfaser:

  1. Små enkeltmandsvirksomheder og start-ups uden bestyrelse eller Advisory Board.
  2. Virksomheder i modning, eksempelvis gazeller, der er blevet lidt trætte eller start-ups, der vil vokse.
  3. Driftsvirksomheder, hvor der måske er gået drift i fokuseringen og fornyelse er tiltrængt.
  4. Katalysatoren, eksempelvis dem, der skal klargøres til salg eller står over for et generationsskifte.

Hvert trin har sine udfordringer. Her kan en bestyrelse etableres eller fornyes med mennesker, der ved noget om lige præcis de risici og muligheder, som situationen kræver stillingtagen til.

“De interne kompetencer kan sjældent dække alt det, der er relevant for at overlede, trives og lykkes.”

Lotte Nystrup Lund


Mindre designvirksomheder synes måske ikke de selv er i målgruppen for at have et Advisory Board eller en bestyrelse. Hvad tænker du om det?

Er du en lille designvirksomhed, kan det netop give stor værdi med ekstern sparring. De interne kompetencer kan sjældent dække alt det, der er relevant for at overleve, trives og lykkes. For den lille virksomhed handler det jo ikke om at etablere en 10-mands bestyrelse bestående af højtbetalte spydspidser fra erhvervslivet. Men måske snarere om at finde en ekstern, der kan samle en håndfuld kvalificerede folk til et advisory board, som så eksempelvis er på prøve et år. Det kan gøres for relativt få penge og er en hel del billigere, end mange nok forestiller sig sådan noget koster.


Hvorfor er du selv gået ind i bestyrelsesarbejdet – hvad har det egentlig at gøre med din egen interesse for design?

Jeg har som selvstændig arbejdet med en designstrategisk tilgang til ledelse, bæredygtighed og forretningsudvikling i de sidste ni år. Jeg bruger metoder fra designværktøjskassen, når jeg forretningsudvikler og rådgiver andre; co-creation, prototyping, fremtidsanalyse, målgruppefokus, kreativ nysgerrighed, visualisering osv. Med mere end 200 innovations- og udviklingsopgaver i bagagen syntes jeg, at det er spændende at udfolde mine erfaringer på en ny måde, som del af et strategisk team, der følger en organisation på rejsen. Det giver mulighed for at være med ombord i længere tid, end den typiske tidsramme for en rådgiveropgave. Det synes jeg er enormt berigende. Samtidig oplever jeg, at den designstrategiske tilgang til ledelse og forretningsudvikling tilfører andre perspektiver, end dem som eksempelvis juristen og økonomen kommer med.


Hvad kan en designvirksomhed konkret gøre, hvis de er blevet nysgerrige på, hvad en bestyrelse eller et Advisory Board kan gøre for dem?

Der er flere organisationer, som gerne giver en hånd med til at få etableret eller fornyet en bestyrelse eller et Advisory Board. Jeg er medlem af bestyrelseskvinder.dk, som er et non-profit og landsdækkende bestyrelsesnetværk bestående af ca. 150 kvinder. Vi arbejder for at tilføre vækst, værdi og viden til små og mellemstore virksomheder. Vi er til for at blive brugt og hjælper gerne med at finde det gode match. På sitet kan man nemt (og gratis) søge efter interessante profiler.

Medlemmer af Design denmark er også velkomne til at kontakte mig for at høre mere, hvis interessen er vakt.


Boost din Business – Bestyrelser og Advisory Boards

Vil du lære mere om, hvordan en bestyrelse eller et Advisory Board kan styrke din virksomhed, kan du komme til netværksarrangement ved Lotte Nystrup Lund fredag d. 28. august 2020 kl. 08.30 – 10.30.

Læs mere her.