Fremtidens designere: Kan arkitektur og design have en healende effekt på mennesker?

Designskolerne i Danmark

28. august 2020

I dag er det primære formål på en neonatalafdeling at behandle barnets krop og fysiske helbred, dette foregår primært i en kuvøse. Ved at se på barnets naturlige miljø, livmoderen, opdagede Alexandra Rendtorff og Amalie Gielov MDd de store forskelle mellem de to miljøer. Et for tidlig født barn bliver faktisk fejlstimuleret, da skarpt lys og høje lyde skaber et stressende miljø. Barnet mangler mere af den fysiske og følelsesmæssige forbindelse til forældrene og har brug for motorisk stimulering i tiden hvor den er indlagt.

På baggrund af den problemstilling har Alexandra og Amalie, som i juni 2020 tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), udviklet et supplement til kuvøsen, som kan sikre det for tidligt fødte barn tæt kontakt med forældrene i dagstimerne. Projektet hedder: “Healing Product Design in a Neonatal Context” og besvarer ovenstående spørgsmål med et klart. Ja!


Hud-mod-hud i dagtimerne

På baggrund af research og dialog med personalet på Rigshospitalet i København, har Amalie og Alexandra designet en stol så forældrene kan sidde komfortabelt og samtidig giver barnet den nødvendige beskyttelse mod lys og lyd som en erstatning til kuvøsen i dagtimerne. Stolen giver forældrene mulighed for at skabe et roligt rum for barn og forældre mens de fortsætter deres forbindelse gennem hud-mod-hud kontakt, imens de er indlagt på hospitalet. Møblet igangsætter derudover motorisk stimulering af barnet, da der i sædet er indbygget en mulighed for at bevæge sig mens man stadig sidder roligt med barnet og derudover er der skabt en høj grad af komfort, som gør det muligt for forældrene at blive barnets primære miljø i dagtimerne.

Alexandra og Amalie har udviklet stolen gennem model eksperimentering og har valideret deres resultater gennem interviews og observationer i felten. Den komplekse kontekst på en neonatalafdeling har de tilgået ved at holde alle interessenter involveret gennem hele designprocessen. De beskriver selv forløbet som en iterativ proces hvor deres eksperimenter og resultater konstant interagerede med hinanden.


Kandidater fra Strategisk Design og Entrepreneurship

Som strategiske designere tror Amalie og Alexandra på, at ved at designe et produkt, som hjælper for tidlig fødte børn allerede mens de er indlagt vil både barn og forældre opleve færre mentale og fysiske komplikationer. Plejepersonalet får et produkt som allerede passer ind i deres eksisterende procedurer og hjælper dem med at behandle barnet på en holistisk måde.


Hvad har inspireret jer til at lave dette projekt?

Vi er begge meget fascinerede af hvordan vi med design kan afhjælpe og endda forhindre samfundsproblemer i at opstå. I dette projekt fandt vi ud af, at mange for tidligt fødte børn oplever senfølgere senere i livet. Det kan være en stor belastning for barnet og dets familie men også for samfundet, der bliver økonomisk belastet af bl.a. efterbehandlinger. Vi har desuden en overordnet mission om at helende produktdesign skal være lige så anerkendt som helende arkitektur. Vi har derfor også brugt projektet som en måde at formidle vores tanker omkring hvordan æstetik kan være helende. 

Møblet, EVA, er inspireret af det for tidligt fødte barns naturlige omgivelser – livmoderen. Gennem research og feltarbejde fandt vi ud af, at barnet blev både overstimuleret og understimuleret på Neonatalafdelingen og derfor søgte vi tilbage til livmoderen for at se, hvordan vores møbel bedst muligt kunne simulere det naturlige miljø for barnet og dermed være med til at give barnet de bedste forudsætninger helt fra start.

Til venstre: Amalie Gielov / til højre: Alexandra Rendtorff

Hør Alexandra og Amalie fortælle om deres projekt i denne video produceret af KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.


Oplev projektet på KADKs virtuelle afgangsudstilling til september, sammen med 280 andre arkitektur- og designprojekter fra årgang 2020, som præsenterer idéer og løsninger på nationale og globale udfordringer.

Læs mere om Alexandra og Amalie her.