Boliglaboratorium: Syv byd på fremtidens bolig

Bæredygtighed

31. august 2020

Statens Kunstfond og Realdania er gået sammen om at skabe ‘Boliglaboratorium‘, der skal gøre op med metervaretænkning i boligbyggeri. Her kan arkitekter, ingeniører og entreprenører eksperimentere med at skabe boliger, der inviterer til fællesskaber og løser samfundets udfordringer.


Boliglaboratorium

Fra et gårdkollektiv i et nedlagt landbrug til bæredygtige byhuse i træ og boliger til enlige forældre, der skaber rum for fællesskaber. Statens Kunstfond og Realdania har nu udvalgt syv projekter, der bliver til konkrete bud på, hvordan vi skal bygge og bo i fremtidens Danmark. Fælles for dem er et fokus på bæredygtighed og fællesskab.

“En række nye projekter skal gentænke fremtidens boliger. De skal gøre op med vanetænkning i en branche, der bygger uden blik for ændrede familieformer, klimakrise og kvalitet.”

Ellen Brae, Udvalgsleder for Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur, Statens Kunstfond


Undersøgelser viser, at danskernes boliger vejer lige så tungt for trivslen som eksempelvis et godt arbejde eller et velfungerende familieliv:

“At have en bolig, som man er glad for, er ikke et luksusspørgsmål, men nærmest et spørgsmål om folkesundhed. De rum, vi bevæger os i hver dag, påvirker os og vores fornemmelse af, om livet er rigt på glæde, omsorg, skønhed og muligheder eller ej. Vi lever i et mangfoldigt samfund, og så skulle det da være mærkeligt, at vi skulle bo i den samme bolig alle sammen.”

Ellen Brae, Udvalgsleder for Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur, Statens Kunstfond


Boliglaboratorium skal skabe et rum for boligeksperimenter og en nytænkning af dansk boligarkitektur. Eksperimenter, der udgør reelle eksempler på, hvordan boligen i Danmark kan gentænkes.

I Danmark har vi en stolt tradition for boliger, der bygger på social omtanke og spejler samfundsudviklingen. I efterkrigstiden boomede boligbyggeriet og på trods af knaphed fik danskerne en anden adgang til lys, luft og plads. Men selvom livsformer og samfundsudfordringer har ændret sig radikalt siden, er boligen i høj grad forblevet den sammen:

“For eksempel er der i Danmark i dag 37 registrerede familieformer, og omkring 40 procent af os bor alene. Alligevel bygger vi stadigvæk lejlighedsmodeller til standardfamilien med far, mor og to børn.”

Ellen Brae, Udvalgsleder for Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur, Statens Kunstfond


De syv projekter

I første ansøgningsrunde modtog Boliglaboratorium 66 bud på boligeksperimenter, hvoraf 16 projekter gik videre til anden runde.

De syv udvalgte projekter vil modtage faglig og økonomisk støtte til at gennemføre de eksperimentelle elementer, som de har søgt ind med. Projekterne skal realiseres på markedsvilkår for at vise, at det er muligt at gøre tingene anderledes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

De syv udvalgte projekter repræsenterer et bredt udsnit af byggeriet og helt nye og forskellige boligeksperimenter:

“Vi glæder os virkelig til at sætte gang i boligprojekterne sammen med de syv endeligt udvalgte teams. Projekterne kommer med både yngre og etablerede tegnestuer, med forskellige tilgange og en stor variation i eksperimenterne. Og så har de alle en enorm energi og lyst til at realisere nye bud på fremtidens boliger. Det skaber et fantastisk udgangspunkt for sammen at gentænke det danske boligbyggeri, så det bedre imødekommer de udfordringer vi står overfor med bl.a. klimaforandringer og behov for nye boformer.”

Ellen Brae, Udvalgsleder for Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur, Statens Kunstfond

De syv projekter omfatter:
  • KAB Byggepartnerskabet & OS: Generationernes træhus
  • Wihlborgs, Urban Power, Østergro, Flux, NCC og Nxt: Symbiosehusene
  • Roskilde Kommune og Vandkunsten: Urbant selvbyg på Musicon
  • ONV Arkitekter, GEHL og MT Højgard: Vertikale gårdrum – Fælleskab på alle niveauer
  • Dorte Mandrup, AG Gruppen, KAB, Is it a Bird, Glad Fonden, Future Studies og Søren Jensen: Bofællesskabet Søparken
  • Boligselskabet Domea, Adept og Rambøll: Nye boformer til single forældre
  • Lenschow & Pihlmann: Stengården Land og Liv – Transformation af en trelænget gård til kollektiv

Læs om alle projekterne her.


Med både almene boligorganisationer, kommuner, private bygherrer, selvbyggere og medskabelsesbyggerier præsenterer de syv udvalgte ikke kun forskellige boligprojekter, men også byggeriet bredt.

I Realdania håber filantropidirektør Nina Kovsted Helk, at det kan være med til at skabe grundlag for, at projekterne kan tjene som reelle eksempler for fremtidens boligbyggeri i Danmark:

“De syv udvalgte boligprojekter repræsenterer en enorm idérigdom, men også en enorm bredde i sektorer og fagligheder. Derfor står vi nu med et Boliglaboratorium, som indeholder både arkitekter, ingeniører, developere, boligselskaber og fageksperter mv. Det er vigtigt, fordi det skaber et reelt rum for at tænke nyt og for at vise nye veje, vi kan gå. Og det er netop ambitionen med vores Boliglaboratorium. At alle, der er med til at påvirke boligbyggeriet i Danmark, vil kunne hente ny inspiration her og ikke mindst blive udfordret.”

Nina Kovsted Helk, Filantropidirektør, Realdania


Læs mere om Boliglaboratorium her.

Fotokreditering: Statens Kunstfond, Stengården Land og Liv, Lenschow & Pihlmann