Innovative bud på en bæredygtig fremtid: Velkommen til KADK’s digitale afgangsudstilling 2020

Designskolerne i Danmark

2. september 2020

Klima. Sundhed. Demokrati. Bæredygtighed. Nyslåede kandidater fra KADK giver deres bud på hvordan, arkitekter og designere kan adressere de udfordringer, verden står over. Arkitekter og designere spiller en central rolle i forhold til at begrænse den CO2-udledning, som skyldes byggeriet og vores forbrug af eksempelvis tøj.

KADK’s traditionsrige afgangsudstilling åbner i dag. Det bliver uden kaffe, croissanter og festtale. Med coronasituationen som kreativt benspænd har vi nemlig udviklet et helt nyt digitalt udstillingsformat. Du kan se udstillingen her http://solutions2020.kadk.dk/

Hvordan sikrer vi bæredygtig afkøling af vores byer, hvordan kan vi bygge i CO2 neutrale materialer? Eller hvordan kan designløsninger forbedre sundheden til gavn for den enkelte og samfundet generelt?

Årets afgængere har mere end nogensinde favnet udfordringen om at skabe nytænkende, konkrete bud på byggeri og design til en fremtid med knappe ressourcer.


’Bio-scaffolds for Urban Greening’

Med projektet ’Bio-scaffolds for Urban Greening’ tager arkitekt Ruxandra-Stefania Chiujdea fat på problemet med stigende temperaturer i vores byer. Når gader og boliger bliver for varme at opholde sig, vil vi begynde at bruge store mængder energi på et nedkøle bygninger. Det er dyrt og forurenende. Derfor har arkitekten skabt individuelt tilpassede plantefacader, som kan holde varmen væk fra byens etageejendomme. Facaderne er stativer, som er 3d-printet i biomateriale og fungerer som vækstmedium for planter.

Hun er blot en af mange afgængere, der adresserer klimaproblemet på nytænkende vis.

Arkitekt Agnes Josefin Hekla har forestillet sig en dystopisk fremtid med fødevaremangel og har udviklet projektet ’The Green Structures og Copenhagen’, hvor hun foreslår et gartnerilandskab bygget over byens tage og parkeringsarealer. På baggrund af data om byens arealstørrelser og forbrug kan det teknisk gennemtænkte projekt potentielt gøre København til en selvforsynende landbrugsregion.

”Projekterne viser, at vores studerende er dygtige formgivere og tænker radikalt, kreativt og konkret, når det gælder samfundets største udfordringer. Siden 2016 har KADK arbejdet indgående med, hvordan design og arkitektur kan bidrage til indfrielse af FN’s verdensmål, og mens der stadig er store udfordringer på verdensplan, er vi pavestolte over den kreativitet og innovation, der udfoldes her på stedet. Udover at have højt kunstnerisk niveau er årets projekter fremsynede og ansvarlige”

Siger Lene Dammand Lund, rektor på KADK, der er Danmarks største kunstneriske uddannelsesinstitution. 


”Bacterial Dye – the pigment of the future”.

Designer Monica Louise Hartvigsen står bag projektet ”Bacterial Dye – the pigment of the future”. Hun viser, hvordan man i stedet for kemikalier kan anvende bakterier til indfarvning af tekstiler med stærke og klare farver, der helt modsvarer de syntetiske farver vi kender i dag. Teknikken er udviklet på laboratorier på Danmarks Tekniske Universitet. Metoden bruger mindre energi end den traditionel indfarvning og kan uden videre kan skaleres op og bruges i industrien. 

Indenfor design har flere kandidater lavet sundsfremmende projekter – eksempelvis Alexandra Rendtorff and Amalie Gielovs ”Healing Product Design in a Neonatal Context”, et møbel som er designet til pleje og omsorg og kan forene det tildigt fødte barn med sin mor fremfor at barnet skal være isoleret i en kuvøse.  

”Udstillingen viser, at de arkitekter og designere, vi uddanner på KADK, er i stand til at frigive et enormt potentiale”

Siger rektor Lene Dammand Lund.


FAKTA om udstillingen

Åbner torsdag 3. september klokken 9

Indeholder omkring 200 afgangsprojekter indenfor arkitektur, design og konservering 


Pressekontakt/yderligere info

Pressekonsulent Henrik Bay // hbay@kadk.dk // 5353 4665 
Pressekonsulent Inge Henningsen // inge.henningsen@kadk.dk // 4170 1533