Lifestyle & Design Cluster bliver ny national erhvervsklynge inden for design, mode og møbler

Nyheder fra Branchen

Pressemeddelelse Den 2. oktober 2020

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget Lifestyle & Design
Cluster til at være én af de i alt 14 nationale erhvervsklynger, der fra 2021
2024 skal skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder og dermed
få mere innovation ud i samfundet.

Lifestyle & Design Cluster, der til daglig har hovedsæde i Herning, kan ved årsskiftet kalde sig national klyngeorganisation på erhvervs – og teknologiområdet design, mode og møbler. Det har Undervisnings- og forskningsministeriet netop slået fast med sin udnævnelse af de i alt 14 nye
nationale erhvervsklynger, som fra årsskiftet skal erstatte omkring 40 regionale erhvervsklynger i et forsøg på at forenkle erhvervsfremmesystemet.

“Det er rigtig gode nyheder, og vi er utroligt glade for vores nye rolle som national erhvervsklynge inden for styrkepositionen: design, mode og møbler. Med denne udnævnelse følger der et stort ansvar, som vi med stolthed tager på os. Det er vores fornemmeste opgave at sikre innovationsniveauet i livsstilsbranchen, hvor få har en egentlig udviklingsafdeling. Vi vil fortsat arbejde intensivt på at skabe aktiviteter, der imødekommer de aktuelle innovationsbehov og udfordringer, som virksomhederne står overfor nu og i fremtiden”

Udtaler det fra Betina Simonsen, der er adm. direktør i Lifestyle & Design Cluster.


Også Lifestyle & Design Clusters bestyrelsesformand, Viggo Mølholm er begejstret for udnævnelsen:

“Der er et stort ønske om at højne innovationsniveauet i livsstilsbranchen, som primært består af små og mellemstore virksomheder. Udnævnelsen som national erhvervsklynge giver os muligheden for fortsat at arbejde tæt sammen med brancheforeningerne og være brobygger mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner og virksomheder”

Understreger Viggo Mølholm, bestyrelsesformand for Lifestyle & Design Cluster.


Lifestyle & Design Cluster arbejder til dagligt tæt sammen med nationale – såvel som internationale partnere fra videns- og forskningsinstitutioner inden for livsstilsområdet og har derudover tætte relationer til mere end 220 dialogvirksomheder. Samarbejder som sikrer, at klyngen fokuserer på de muligheder og udfordringer, der er mest relevante for branchens virksomheder i forhold til at være på forkant med udviklingstendenser, ideer og behov. Udnævnelsen giver også positiv genklang hos brancheforeningerne, der har et tæt samarbejde
med Lifestyle & Design Cluster:

“For os er Lifestyle & Design Cluster en vigtig spiller, når det kommer til bl.a. at motivere flere forskere til at arbejde med de udfordringer og muligheder, livsstilsbranchen står overfor. Her kan indsigt og løbende analyser give brancherne bedre mulighed for at agere, fokusere og prioritere indsatsområder og dermed træffe bedre beslutninger; hvad enten det gælder nye teknologier som fremmer bæredygtighed og eksport”,

Siger Thomas Klausen, adm. direktør i Dansk Mode &
Textil.

Også i brancheorganisationen Træ – og Møbelindustrien (TMI) ser formanden, Nils Anton Hundevad Knudsen, udnævnelsen som et vigtigt skridt i den rigtige retning:

“Det er afgørende, at der i denne tid vises innovative løsninger, og efter en periode med krisehåndtering kommer transformation. Branchen må ikke gå i stå. Nye teknologier kan medvirke til højere produktivitet, værdiforøgelse og bæredygtige tiltag; noget livsstilsvirksomheder konstant skal have på deres radar, og her har Lifestyle & Design Cluster
en afgørende rolle”

Understreger han.


Baggrund

Med loven om erhvervsfremme fra 2019 blev det slået fast, at der kun skal være én offentligt finansieret klyngeindsats inden for hvert erhvervs – og teknologiområde. Erhvervsfremmebestyrelsen udpegede i sin strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 de styrkepositioner, som de nye klyngeindsatser skal fokusere på. Både Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse uddeler
hver årligt 80 millioner kroner til erhvervsklyngerne. De nye klynger går i luften med deres aktiviteter den 1. januar 2021.


For uddybende kommentarer og information kan følgende kontaktes:

Betina Simonsen, direktør, Lifestyle & Design Cluster,
Tlf.: 21767600
E-mail: betina@ldcluster.com

Viggo Mølholm, bestyrelsesformand, Lifestyle & Design Cluster,
Tlf.: 40319218
E-mail: viggo@moelholmcc.com

Maria Rye Vangsted, presseansvarlig, Lifestyle & Design Cluster,
Tlf.: 2176 7600
E-mail: maria@ldcluster.com