NavneNyt: Kim Meyer Andersen som nyt æresmedlem af Design denmark

NavneNyt

6. oktober 2020

Vi er stolte over at annoncere, at Kim Meyer Andersen udnævnes som æresmedlem af Design denmark.

Æresmedlemskab tildeles en person, som har ydet en særlig stor indsats for designbranchen og for Design denmark som forening.

I Kim Meyer Andersens tilfælde er det især hans store arbejde i foreningens bestyrelse og Retsudvalg samt sit tidligere partnerskab i designvirksomheden Kontrapunkt i mere end 30 år og forhenværende formandsskab hos Designskolen Kolding, der danner grundlag for tildelingen af æresmedlemskabet.

Som designer vil Kim Meyer Andersen fortsat være en stor inspirationskilde for designbranchen i almindelighed og Design denmark i særdeleshed.