KADK skifter navn til Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering

Designskolerne i Danmark

8. oktober 2020

Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering.
Sådan lyder fra i dag navnet på uddannelsesinstitutionen, der hidtil har heddet Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).

Samtidig med navneskift lancerer Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering en visuel identitet med en opdatering af det historiske segl, ny farvepalet og en specialdesignet dansk typografi. 

”Med et mere kommunikerbart navn samt en visuel identitet, der står skarpt på alle platforme, vil vi gerne understrege både vores aktualitet og vores rødder”,

siger rektor Lene Dammand Lund og fortsætter

”Med det nye navn kalder vi os fortsat et akademi, fordi det peger på, at vi arbejder med kombinationen af praksis, kunst og videnskab. Vi er dybt forankret i den kongelige akademitradition og dansk velfærdsdesign. Men vi er i høj grad også et akademi, der orienterer sig mod omverdenen og de vigtige dagsordener, der præger vores samtid. Vi forsker og uddanner for at skabe ny viden og positiv forandring – for at forme fremtiden – og vores navn og visuelle identitet skal udtrykke denne dynamik mellem fornyelse og tradition”,


Navnet kommunikerer mangfoldighed

Med det nye navn udgår forkortelsen KADK, som var var resultatet af en fusion i 2011, hvor Arkitektskolen, Designskolen og Konservatorskolen blev lagt sammen.

En stor motivation bag navnevalget var ønsket om at skabe en fælles fortælling på tværs af arkitektur, design og konservering og samtidig skabe plads til at kommunikere den mangfoldighed af aktiviteter, som findes på en uddannelses- og forskningsinstitution som vores.
Eksempelvis:
Det Kongelige Akademi – Institut for Bygningskunst og Design
Det Kongelige Akademi – Fashion, Clothing & Textiles

Et opdateret segl og en ny typografi

Navnet og den nye visuelle identitet er udarbejdet i samarbejde med Urgent.Agency. Grundpillerne er en designmæssig opdatering af det historiske segl med Frederik 5.’s monogram, en farvepalet med sort, hvid, orange og sand og ikke mindst en nydesignet dansk typografi, der er inspireret af Knud V. Engelhardts Gentofte-alfabet, og som er udtryk for vores ønske om at videreføre vores historiske arv.

Den visuelle identitet og det nye navn er resultatet af et grundigt forløb, hvor der har været interviews og workshops med ledere, medarbejdere, studerende og bestyrelse.

Du kan se præsentation af det nye navn og den nye visuelle identitet her:

https://akademi.urgent.agency/


Mere info

Pressekonsulent Inge Henningsen
E-mail: inge.henningsen@kadk.dk
Tlf.: +45 41701533

Pressekonsulent Henrik Bay
E-mail: hbay@kadk.dk 
Tlf.:+45 53534665