Sådan kan arkitektur være med til at nå FN’s Verdensmål

Cirkulær design

23. oktober 2020

Ny bog viser, hvordan arkitektur kan bidrage til FN’s Verdensmål. Bogen indeholder 80 projekter i alle skalaer og fra hele verden og kan tjene som inspiration til alle, der arbejder indenfor det byggede miljø. 

Bogen ‘An Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals Volume 2’ illustrerer, at arkitektur kan yde betydelige bidrag uanset budget, ressourcer og geografi.  

”Vi er nødt til radikalt at ændre den måde, vi bygger på. Det byggede miljø er storforbruger af energi og naturressourcer og storproducent af affald. Måden vi bygger på kan skabe øget ulighed og forbedre vores sundhed – eller det modsatte. Med denne bog ønsker vi at inspirere byggeriets aktører til at engagere sig i både miljømæssige og sociale udfordringer”

Siger Natalie Mossin, chefredaktør for bogen og leder af Institut for Bygningskunst og Teknologi . 


Fra politisk planlægning til græsrodsniveau

Formålet med bogen er at skabe forståelse for, hvordan arkitektur er relevant i forhold til hvert enkelt FN-mål. 

De 80 projekter, som redaktionen har valgt, spænder fra store politiske planlægningsprojekter til mindre interventioner på græsrodsniveau. Alle projekter involverer sig i bæredygtig udvikling og har en ambition om betydelig indflydelse i deres respektive lokale sammenhænge. 

Redaktørerne håber, at guiden vil inspirere studerende, arkitekter, beslutningstagere og andre interessenter til at diskutere, hvordan arkitektur kan bidrage til bæredygtig udvikling ved at vise dem byggede eksempler fra hele verden. 

”Vores bog viser, at det byggede miljø, planlægning, arkitektur, landskabsarkitektur og design interagerer med hvert af de 17 mål for bæredygtig udvikling. Og mest afgørende: Vi viser, at det ikke kun er en ambition eller et fremtidigt potentiale men derimod realiserede bygninger, bosættelser og byer over hele verden. Det viser, at alle vi, der arbejder med det byggede miljø, kan bidrage til virkeliggørelsen af ​​målene”

Siger Natalie Mossin.

‘An Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals Volume 2’ udgives af Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering i partnerskab med UIAs kommission for bæredygtig udvikling og UIA World Congress of Architects 2023.

Den første udgave af guidebogen udkom i 2018. Denne nye udgave er med 80 udfoldede eksempler stærkt udvidet i forhold til den oprindelige bog. I den nye udgave er hvert verdensmål illustreret med 4-5 cases fra hele verden. Alle cases introduceres med en kort beskrivelse af udfordringen i relation til et specifik FN-mål og en efterfølgende beskrivelse af hvordan casen adresserer udfordringen.

Bogen er skrevet og redigeret af Natalie Mossin, Sofie Stilling, Thomas Chevalier Bøjstrup, Ingeborg Christiane Hau, Christoffer Steensen Møller og Annette Blegvad.

Læs mere og kontakt.