Design denmark er medstifter af Danmarks nye Designnævn

Designkrænkelser

13. november 2020

Der blev i går holdt stiftende generalforsamling i Foreningen Designnævnet. Foreningen skal sikre, at et kommende designnævn kan vurdere sager om krænkelse af ophavsrettigheder for arkitekter, designere og kunsthåndværkere på en let og smidig måde.

Foreningens bestyrelse vil nedsætte et fagligt ’tvistnævn’, Designnævnet. Nævnet skal, på en enkel og hurtig måde, håndtere juridiske konflikter vedrørende krænkelse af arkitektur, design og kunsthåndværk.

Designnævnet er partsuafhængigt og bygger på den højeste ekspertise inden for området. Derved sikres det, at nævnets udtalelser bliver så stærke, at ingen vil bringe sagerne videre til det ordinære retssystem, efter der er afgivet udtalelse fra Designnævnet.

Erfaringer fra det tilsvarende svenske ’opnionsnämnd’ viser, at udtalelser fra et nævn med bred opbakning fra branchen bliver fulgt af domstolene.

Designnævnet stiftes på baggrund af bidrag fra brancheorganisationerne bag nævnet, samt økonomisk støtte fra Dreyers Fond, Statens Kunstfond og UBVA.

Det vil koste et beløb at indbringe en sag for nævnet. Beløbet skal dække udgifterne til sagsbehandlingen.


Designnævnets sammensætning

Til hvert fagområde inden for arkitektur, design og kunsthåndværk vil der være særlige sagkyndige tilknyttet, som har den faglige ekspertise til at træffe afgørelse i spørgsmål om krænkelse af ophavsrettigheder. Nævnet kan endvidere suppleres af yderligere fagekspertise, hvis der bliver behov for det, og kan dække alle forekommende sagstyper.

Foreningen er stiftet af en række organisationer inden for arkitektur, design og kunsthåndværk, samt Dansk industri og Dansk Erhverv. Andre organisationer har vist interesse for at være med i foreningens arbejde og bestyrelsen behandler de indkomne ansøgninger om medlemskab af foreningen på et kommende bestyrelsesmøde.

Designnævnet kommer i drift i første halvår af 2021, hvor der åbnes for behandling af sager om krænkelse af ophavsrettigheder.


Yderligere information

Parterne bag Designnævnet

Forbundet Arkitekter og Designere
Design denmark
Danske Kunsthåndværkere og Designere
Akademikerne ved Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, UBVA
Dansk Industri
Dansk Erhverv
Designer Svend Onø

Advokat Johan Løje, Løje IP
Advokat Claus Barrett Christiansen
Advokat Hanne Kirk, Gorrissen Federspiel


Kontaktperson vedr. Designnævnet:
Morten Rosenmeier, UBVA
Tlf.: 20 34 08 87
E-mail: morten.rosenmeier@jur.ku.dk