DET DIGITALE ETIKKOMPAS: Hvordan udvikler vi etisk teknologi?

Vidensdeling

7. januar 2021

Dansk Design Center er i gang med at udvikle et nyt værktøj, som skal ruste danske virksomheder – fra CEO til assistent – til at tænke etik ind som afgørende konkurrenceparameter.


Den globale udbredelse af digitale teknologier, der på mange måder beriger menneskers liv med effektivisering, service og distribution har vist sig at have problematiske sideeffekter. Nogle virksomheder er så småt begyndt at forstå, at dét at opføre sig ordentligt og etisk er en forretningskritisk nødvendighed. Det bliver nemlig i stigende grad et forbrugerkrav, at produkter og services skaber tryghed og transparens for brugerne.


Etik er en konkurrencefordel

Med projektet Det Digitale Etikkompas vil Dansk Design Center skabe en nøgle til fremtidens etisk forsvarlige digitalisering. I samarbejde med en række danske virksomheder indenfor Fin-, Health- og Mobility-tech vil Dansk Design Center udvikle et enkelt og konkret undervisningsprogram, der ruster danske virksomheder til at have etik som et fundament for deres økonomiske vækst.

Nye produkter kan være til gavn for menneskeheden, men kan også blive brugt til at vildlede og manipulere forbrugere til at gøre folk afhængige af vanedannende digitale gadgets og services og til at påvirke politiske holdninger. Hvis flere danske virksomheder skal integrere etiske hensyn i deres arbejde, i takt med at de til fulde udnytter de vækstmuligheder, der ligger i digitalisering, kræver det, at de er i stand til at designe produkter og services på en ny måde.


Undervisningsprogram klæder virksomhederne på

Det konkrete og praksisnære undervisningsprogram, klæder virksomhederne på til at tale om etik, arbejde etisk og udvikle etiske produkter og services. Med kompasset vil virksomhederne arbejde med praktiske problemer, øvelser og udfordringer, som træner dem i at manøvrere i den digitale verdens dilemmaer med data, algoritmer og nudging.

Virksomheder, der gennemgår programmet og implementerer principperne bag Det Digitale Etikkompas, kan blive frontløbere for anvendelse af digitale løsninger, der sætter mennesker først og skaber tryghed og tillid i det digitale domæne. Det er Dansk Design Centers forventning, at de virksomheder kan drage fordel af den position og vinde på den lange bane.


Tre sektorer i fokus

Projektet er målrettet SMV’er inden for den finansielle sektor, sundhedssektoren og transportsektoren. Tre sektorer, hvor det at have en etisk tilgang til digitalt design har særlig stor indflydelse på brugernes og kundernes oplevelse, og hvor etik som konkurrenceparameter derfor har særlig stor indflydelse på vækstpotentialet.

I kompassets tilblivelse er sektorerne repræsenteret af Corti, Danske Bank og Holo. Derudover bliver Det Digitale Etikkompas til i en konstellation af et advisory board, en række designpartnere og etikpartnere samt en erhvervsfremmepartner.

Projektet ventes afsluttet og klar til brug efteråret 2021.