OPGAVE: Ny visuel identitet og hjemmeside til Dansk Design Center

Open call

12. januar 2021

Dansk Design Center har netop fået en ny, visionær strategi for årene 2020-2025 og den skal underbygges af en ny, visuel identitet samt en veldesignet og skarpt kommunikerende digital profil. Derfor søger de snart digitale og strategiske designkræfter til at udarbejde en ny brandstrategi, CVI og hjemmeside. Læs mere herunder:


Dansk Design Center skriver:

I jagten på det rette match indleder vi hermed en opgave, hvor vi leder efter hamrende dygtige danske designere og UX-eksperter med ekspertise i digitale platforme, visuel identitet og brandstrategi, og som har det sorte bælte i samarbejde og stram projektstyring.


Er det jer? Så skriv til Dansk Design Center og vær med blandt dem, som inviteres til videre forløb.


Fortæl:

 • Hvem du/I er
 • Hvordan I arbejder
 • Hvilket hold I ville sætte til denne opgave (korte bio’s)
 • Dokumentation for erfaring med lignende opgaver
 • Dokumenter soliditet – eks. vedhæft regnskab for de seneste tre år

I kan byde ind som enkeltvirksomhed eller som et partnerskab.

Det samlede budget er på 650.000 kr.

Dansk Design Center skal bede om jeres tilkendegivelse inden
22. januar 2021 kl. 13.00 til khm@ddc.dk.

De bureauer/partnerskaber, der går videre, får besked d. 26. januar 2021. Den næste runde løber frem til 22. februar, hvor I kan præsentere jeres tanker i uge 8 med endelig aftale i uge 8 eller 9.

Nedenfor kan du læse Q&A om proces og kriterier samt Dansk Design Centers strategi 2020-2025:

Dansk Design Centers kontor – Indrettet af Spacon & X – Foto af: Julie Due


Q&A

Hvad er leverancen?

Ny hjemmeside og brand- samt visuel identitet for Dansk Design Center. Specifikt ønsker de, at I inden for budgettet udarbejder en brandstrategi, en ny CVI samt koncept, design og kodning af hjemmeside.


Hvornår skal arbejdet udføres?

Fra marts frem til sommer 2021.
Ambitionen er at lancere inden sommerferien.


Hvad er budgettet?

Det samlede budget er 650.000 kr.


Hvad er processen herfra?
 • 22. januar 2021 kl. 13.00: Frist for interessetilkendegivelse.
 • 26. januar 2021: De udvalgte bureauer (tre – fem) får besked og får tilsendt materiale til næste runde.
 • 22.-23. februar: De udvalgte bureauer inviteres ind til mundtlig præsentation af deres tanker (formentlig online, men tiden ses an). Efter mødet vil Dansk Design Center gerne have jeres præsentation tilsendt i digitalt format til videre overvejelse.
 • Den endelige aftale indgås i uge 8 eller 9.

Da processen er ulønnet, skal I ikke fremsende designskitser.


Hvilke kriterier vælges ud fra i denne første runde?

Dansk Design Center ønsker en samarbejdspartner, der både kan levere verdensklasse design, brandstrategisk forståelse og en hjemmeside, der inviterer brugerne inden for og giver dem et tydeligt billede af, hvilken forskel Dansk Design Center gør.


Kriterierne for, hvem der går videre bliver en vægtning af følgende: 
 • 60% vægtning af dokumenteret erfaring med lignende projekter.
 • 40% vægter det team, I sætter – med særskilt fokus på ligelig styrkefordeling mellem de strategiske, designmæssige og digitale kompetencer.

Spørgsmål og andre henvendelser kan rettes til kommunikationschef Katrine Hertz Mortensen på mail khm@ddc.dk.

Se Dansk Design Centers nye strategi her.