Hvorfor er det (især) vigtigt at vi har et retsudvalg? – Interview med Retsudvalgsformand Thomas E. Alken

Designkrænkelser

25. februar 2021

I denne artikel stiller vi tre spørgsmål til Thomas E. Alken, formand for Design denmarks Retsudvalg – som særligt relaterer til vigtigheden af retsudvalgets arbejde med syn- og skønspersoner der virker som fagekspertise i forskellige juridiske tvister, som ofte omhandler ophavsret inden for en given designkategori.


Design denmark er lige nu i færd med at udvide sit korps af Syn- og skønspersoner. Hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt af flere grunde, b.la. fordi det gode syn- og skønsarbejde tager afsæt i en dyb professionel og ofte fagspecifik indsigt, hvilket præcis er kvalifikationer som mange af foreningens medlemmer besidder. Dertil kommer at Design denmark er landets største brancheforening med professionelt afsæt i design – derfor er det helt oplagt, at vi skal have landets stærkeste korps af Syn- og skønspersoner.

I dag rekrutteres Syn- og skønspersoner mange forskellige steder, selv når det omhandler design – det vil jeg gerne at vi i fællesskab laver om på.


Oplever du at sagernes karakter har ændret sig i de år, du har været medlem af Retsudvalget – og i så fald hvordan?

Jeg har arbejdet med syn- og skøn siden 2006 – og ja, sagerne har i nogen grad ændret karakter siden da.

Jeg mener der er sket et skred sideløbende med, at mange har valgt at outsource deres produktion eller fuldstændig basere deres sortiment på produkter indkøbt hos tredjepart. Varestrømmen er blevet større, billigere og ikke mindst hurtigere, og de enkelte produkter skal ikke ligge på hylderne ret længe, før de er forældede. Min oplevelse er, at enkelte køber varer eller får varer produceret, hvor en indbygget genkendelighed skal bidrage til en hurtig omsætning. Genkendeligheden er ift. allerede markedsførte produkter, der har opnået et vis position på markedet – og i nogen tilfælde er disse for tæt på originalen.

Der tales i højere grad om parallelfrembringelser – altså designs, der er opstået med identisk lighed, men uden kendskab til den andens eksistens. Men i alle de år jeg har arbejdet med syn- og skøn, og med design i det hele taget, er jeg aldrig stødt på en eneste af disse frembringelse i praksis. Men det er jo bl.a. det, der gør vores branche vidunderlige – at den er så fuld af forskellige muligheder.


Du har stor erfaring både som designer, Syn- og skønsperson samt faglig underviser. I hvor høj grad mener du det er vigtigt for den enkelte designer, at kende til de juridiske sider af faget?

De juridiske sider, der relaterer sig til designbranchen, er relativt omfattende og dermed en meget stor mundfuld at gabe over. Men det er godt at kende til det helt grundlæggende, såsom at man ikke kan have ophavsret til en idé – før man har givet den form. Samt at man som udgangspunkt altid har ophavsretten til sin formgivede idé, således man med fordel kan raffinere denne, til den fremstår så optimal som mulig – og på den måde gøre det umuligt for andre at opnå et bedre resultat af samme idé ved blot at ændre her og der.

Bonus-tip:
Og så er det desuden en ekstremt god idé at gemme sin designproces, så man til enhver tid har denne som bevis for, at designet nu virkelig var dit og udviklet af dig. Dette er noget mange glemme i disse digitale tider – men netop en designproces er et ekstremt godt (og enkelt) kort, hvis man en dag skulle havne i en uoverensstemmelse vedrørende sin ophavsret.