De danske målepunkter

Nå de 17 - via design

De danske målepunkter er et supplement til ’Verdensmålene for bæredygtig udvikling’. De er resultatet af Vores Mål-projektet, hvor FN’s internationale Verdensmål blev sat i en dansk kontekst. De danske målepunkter viser, hvad danskerne synes er vigtigt, når det gælder social, økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed i Danmark.

Om målepunkterne

Danmarks Statistik arbejder på at belyse samtlige af “Vores Mål”-rapportens målepunkter og vise statistisk udvikling for dem frem til 2030. På nuværende tidspunkt belyses dog kun de målepunkter, som kan beregnes ud fra de data, som Danmarks Statistik har liggende. De resterende målepunkter forventes belyst senest i løbet af 2022.

Gå diretkte til Dansk Statistik.

Læs den afsluttende rapport:
Gør Verdensmål til Vores Mål.

Danmarks Statistik og 2030-panelet har offentliggjort 197 nye danske målepunkter for at gøre FN’s 17 Verdensmål danske. Målepunkterne bygger på mere end 6.000 input fra danske virksomheder, organisationer, forskere og engagerede borgere. Læs rapporten og se danskernes bud på en bæredygtig udvikling i Danmark.

Rapporten findes også i 17 miniversioner, der hver især præsenterer danske målepunkter for hvert Verdensmål.

For spørgsmål og øvrige henvendelser til Vores Mål-projektet samt den afsluttende rapport, skriv til: Verdensmaal@dst.dk

Hent Vores Mål-rapporten her.
Hent den tekniske rapport her.