Fra B Corps til Svanemærket og EU-Blomsten

Nå de 17 - via design


B Corps

Hvad er B Corps?

Certificerede B-virksomheder er virksomheder, der opfylder de højeste standarder for verificeret social og miljømæssig ydeevne, offentlig gennemsigtighed og juridisk ansvarlighed for at afbalancere fortjeneste og formål.

B Corps fremskynder et globalt kulturskift for at omdefinere succes i erhvervslivet og opbygge en mere inkluderende og bæredygtig økonomi. Samfundets mest udfordrende problemer kan ikke løses af regeringen og almennyttige organisationer alene.

B Corp-samfundet arbejder mod reduceret ulighed, lavere niveauer af fattigdom, et sundere miljø, stærkere samfund og skabelse af job af højere kvalitet med værdighed og formål. Ved at udnytte virksomhedens magt bruger B Corps overskud og vækst som et middel til en større målsætning: Positiv indvirkning på deres medarbejdere, samfund og miljøet.

B Corps danner et samfund af ledere og driver en global bevægelse af mennesker, der bruger forretning som en styrke til det gode. B Corp-samfundets værdier og ambitioner er indlejret i B Corp-erklæringen om indbyrdes afhængighed.

Læs mere her.


Svanemærket og EU-Blomsten

Hvad er Svanemærket og EU-Blomsten?

Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker.

Målet med miljømærkerne er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer.

Find specifik information om Svanemærkede møbler og inventar samt byggeri og renovering i kategorierne ovenfor.

Læs mere om Svanemærket og EU-Blomsten her.


Svanemærket, EU-Blomsten – og FN’s verdensmål

Ifølge Ecolabel er Svanemærket og EU-Blomsten stærke redskaber til at sikre en bæredygtig fremtid. De officielle miljømærker bidrager nemlig aktivt til en lang række af FN’s verdensmål. Miljømærkerne bidrager især til at opfylde det 12. verdensmål om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Svanemærket og EU-Blomsten er effektive redskaber til at realisere mål #12: Miljømærkerne arbejder for at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug – og hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen, når kravene til de miljømærkede produkter bliver fastsat. Dette sikrer både en mere miljømæssigt bæredygtigt produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden – og sikrer mere miljømæssigt bæredygtige produkter til slutbrugeren.

Derudover bidrager Svanemærket til yderligere 10 af de øvrige verdensmål, mens EU-Blomsten bidrager til ni yderligere. Hvilke mål, der er tale om, afhænger af produktgruppen. Se hvilke verdensmål i Ecolabels faktaark her: Svanemærket og EU-Blomsten.

Læs mere om Svanemærket og EU-Blomstens bidrag til FN’s verdensmål her.
Design denmarks projekt Nå de 17 – via design er støttet af Statens Kunstfond og Lemvigh-Müller Fonden.