Open Call: Har du en lys ide til ny teknologi, som løser aktuelle miljøproblemer fx inden for plastikområdet?

Bæredygtighed

Så kan du stadig nå at søge projektstøtte hos MUDP!
Drømmer du om at spille en rolle i udviklingen af et bedre teknologisk grundlag fx for et projekt om cirkulær økonomi indenfor plastik? Som skal gå hånd i hånd med udvikling af ny miljøteknologi sammen med nye cirkulære forretningsmodeller og nye markeder for cirkulære løsninger og produkter.  

Søg projektstøtte hos MUDP – Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram.

MUDP har 140 mio. kr. i 2021 til innovative projekter, som udvikler nye miljøteknologier fx. indenfor affaldsforebyggelse, kvalitet i genanvendelsen og sporbarhed af plastik. 

Læs mere om MUDP her.

Ansøgningsfrist d. 5. maj.