FAOD præsenterer ny undersøgelse af sexisme og seksuelle krænkelser blandt designere og arkitekter

Undersøgelser

12% har oplevet en form for seksuel chikane inden for de seneste to år

Fagforeningen FAOD (Foreningen Arkitekter og Designere) har netop offentliggjort en ny undersøgelse, som afdækker sexisme og seksuelle krænkelser i arkitekt- og designbrancen. Den konstaterer desværre at for mange oplever at blive krænket, herunder både kvinder og mænd.

”Den seneste undersøgelse fra FAOD udført af NORM, viser at 12% i arkitekt- og designbranchen har oplevet seksuel chikane.
Er det overraskende? Er det forventeligt? Er det meget eller lidt?
I min optik er det 12% for meget, og det viser sig jo desværre at de her situationer og krænkelser fordeler sig i alle brancher og alle lag af samfundet. Derfor kommer det ikke som en overraskelse, at arkitekt- og designbranchen selvfølgelig også huser personer der ikke forstår pli, opdragelse, gensidig medmenneskelig respekt, og det at kunne læse andres naturlige og berettigede grænser for personsfærer.”

Abelone Varming, CEO, Design denmark


Høj svarprocent på medlemsundersøgelsen

Næsten 1.700 af FAODs medlemmer har svaret på undersøgelsen om sexisme og seksuelle krænkelser i arkitekt- og designbranchen, hvor altså 15% af de kvindelige respondenter og 6% af de mandlige har oplevet seksuelle krænkelser inden for de sidste 2 år.

Undersøgelsen blev sendt ud til i alt 5.288 medlemmer. Heraf besvarede 1.642 spørgeskemaet fuldt ud. Det giver en svarprocent på 31%, hvilket for FAOD er en rigtig høj svarprocent sammenlignet med tidligere medlemsundersøgelser.

Det er dog kun 107 designere der har responderet og 26 designstuderende – men ikke desto mindre spejler de to brancher sig meget i hinanden, hvorfor man desværre kan forestille sig det samme resultat hvis man kiggede alene på designbranchen.

“Det er et arbejdspunkt, for samfundet, for branchen, for kvinder, for mænd, for mediebehandlingen, for lovgivningen og for politikerne i fællesskab. Vi skal det her til livs, en gang for alle. Og alle handlinger gøres bedst baseret på viden og fakta.
Derfor skal der lyde et stort tak til FAOD for at tage teten og udarbejde denne undersøgelse. Den er en vigtig brik til det samlede overblik.”

Abelone Varming, CEO, Design denmark
Uddrag af FAODs medlemsundersøgelse af sexisme og seksuel chikaneMen hvad er seksuel chikane?

Det er vigtigt at notere at seksuel chikane i denne undersøgelse dækker over meget forskellige oplevelser. Man kunne i spørgeskemaet vælge en lang række muligheder fra ‘kommentarer og vittigheder med seksuelle undertoner’ til groft fysisk overfald. Der var også mulighed for at skrive en fritekst.

Langt størstedelen af dem, som svarede ja til at have oplevet seksuel chikane svarede at have oplevet ‘kommentarer eller vittigheder med seksuelle undertoner’, ‘Nærgående kommentarer til dit udseende’, ‘nærgående spørgsmål om dit privatliv’ og ‘uønskede berøringer, omfavnelser eller kys’. Mange af besvarelserne angiver, at man har været ude for flere forskellige former for sexchikane.
Læs hele undersøgelsen her.


Danske Arkitektvirksomheder opfordrer branchen til at tage ansvar NU!

Danske Arkitektvirksomheder oplyser at resultatet af FAODs undersøgelse, desværre peger på at det står lige så skidt til her som i andre brancher og opfordrer til at arkitektvirksomhederne tager ansvar NU! (Læs artiklen her).

Det er vigtigt, at vi som arkitektvirksomheder tager ansvar for, at den kultur, der er i vores virksomheder, ikke er sexistisk. Herunder sikrer, at der er et sted, man trygt kan henvende sig, hvis man oplever grænseoverskridende verbal eller fysisk adfærd.”

Katja Viltoft der er bestyrelsesformand hos Danske Arkitektvirksomheder tager undersøgelsen meget alvorligt.

Danske Arkitektvirksomheder har netop lanceret et tilpasset paradigme til en ”Personalepolitik mod sexisme” som kan læses eller downloades her.

Læs mere om FAODs undersøgelse her og her.